Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Z. Balčytis: Mano tikslas – laisvi, iš skurdo išsivadavę žmonės

Z. Balčytis: Mano tikslas – laisvi, iš skurdo išsivadavę žmonės

Zigmantas Balčytis, kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, paskelbė, kokių tikslų sieks laimėjęs rinkimus, ir pristatė savo rinkimų programą.

 Kokiu vienu sakiniu apibūdintumėte savo tikslus?

Dirbanti, uždirbanti ir vieninga Lietuva.

Paskelbėte, kad Jūsų programa – Lietuvos tikslų deklaracija. Kodėl?

Esu įsitikinęs, kad visos Lietuvos tikslai turi būti ir Prezidento tikslai. Valstybės interesai ir siekiai turi būti aukščiau asmeninių ambicijų ir norų.

Kai suklysta žmogus, dažnai našta gula tik ant jo pečių. Kai suklysta Prezidentas, šią klaidą reikia dauginti iš 3 milijonų, nes našta gula ant visų Lietuvos žmonių.

Kokių tikslų sieksite, tapęs Prezidentu? Išskirkite pagrindinius tikslus.

Skurdo mažinimas, pramonės ir verslo plėtra, didėjantys atlyginimai, emigracijos mažinimas, energetikos stiprinimas, pagalba skurstantiems rajonams, miestams ir miesteliams, geri Lietuvos santykiai su kaimynais (pavyzdžiui, geri santykiai su Lenkija užtikrintų ne tik didesnį krašto saugumą, bet ir leistų kuo greičiau pasiekti didesnį energetinį saugumą, integruotis į Europos rinką). Tai pagrindiniai tikslai, kuriuos, tapęs Prezidentu, įgyvendinsiu.

Ar Prezidento pareiga vesti valstybę skurdo mažinimo keliu?

Taip, tai viena iš svarbiausių pareigų. Apie tai kalba ir daug dėmesio bei sprendimų skiria net stipriausių valstybių lyderiai.

Lietuvoje apie skurdą dažniausiai nutylima. Lyg nebūtų socialinės neteisybės. O situacija tokia, kad net dirbantis žmogus dažnai nesuduria galo su galu. Visada maniau ir manau, kad dar­bo už­mo­kes­tis tu­ri tapti vie­nu iš pa­grin­di­nių valstybės uždavinių.

Skaudžiausiai skurdas atsiliepia vaikams: gimdo ligas, kelia didžiules psichologines įtampas, jau vaikystėje užkerta kelią siekti aukštesnių gyvenimo tikslų ir šviesesnės ateities.

Prezidentas kartu su Vyriausybe privalo imtis veiksmų, kad skurdas mažėtų, o teisingumo būtų daugiau.

Bet juk per vieną dieną skurdo sumažinti neįmanoma?

Sutinku, bet, pirmiausia, nereikia priimti sprendimų, kurie per vieną dieną ar naktį tą skurdą padidintų. Blogų pavyzdžių ir tokios patirties juk turime pakankamai. Gal jau pakaks?

Išeitis – daugiau  gaminanti ir savo produkciją bei paslaugas parduodanti Lietuva, in­ves­ti­ci­jos į pramonę ir dar­bo vie­tų kū­ri­mas. Tik augant ekonomikai realiai didės atlyginimai, pensijos, socialinė pagalba.

Tikslas yra pasiekti, kad gyvenimo pagerėjimą pajustų ir pamatytų ne tik valdžia, bet ir absoliuti dauguma žmonių asmeniškai. Kad žmogus galėtų pats sau paprastai ir sąžiningai pasakyti: šiemet aš, mano šeima gyvename geriau nei pernai.

Kiekvienas iš mūsų turime vaikų, brolių, sesių, tėvų, artimųjų, draugų, geresnio gyvenimo ieškančių svetur. Kaip stabdyti emigraciją?

Tapęs Prezidentu dėsiu visas pastangas, kad Lietuvos žmogus nebūtų išnaudojamas nei Lietuvoje, nei užsienyje.

Mano tikslas – užtikrinti dirbantiems žmonėms gyvenimo stabilumą čia, Lietuvoje. O grįžusiems į Lietuvą – padėti kurti savo gyvenimą, užtikrinti galimybę investuoti užsienyje uždirbtus pinigus. Taigi emigraciją turi stabdyti ir aiškūs politiniai sprendimai.

Pažįstu jaunų šeimų, kurios grįžo į Lietuvą ir už uždirbtus užsienyje pinigus pradėjo kurti savo gyvenimą Lietuvoje, įsidarbino. Bet nuo gresiančio skurdo nepavyko pabėgti. Ir šiandien šių jaunų žmonių galvose – vėl vykti į užsienį.

Būkime atviri: labiausiai emigraciją stabdytų skurdo mažėjimas. Mažės skurdas – bus daugiau tikrumo dėl ateities, mažės ir emigracija.

Ką daryti, kad stiprėtų pramonė ir verslas?

Pirmiausia užtikrinti (ir tai yra vienas iš mano tikslų) pigesnę energiją.

Tik užsitikrinę mažesnes energijos kainas galėsime gaminti produkciją, kuri bus konkurencinga užsienio rinkose. Tik užsitikrinę mažesnes energijos kainas, galėsime daugiau uždirbti, investuoti, nuolat didinti atlyginimus ir pensijas.

Yra trys svarbiausi žingsniai, kaip Lietuvai užsitikrinti energetinę
nepriklausomybę, mažesnes energijos kainas. Pirmas –tiesiama elektros jungtis į Švediją Baltijos jūros dugnu. Antras – tiesiamas dujų vamzdis ir elektros jungtis į Lenkiją. Trečias – tai sėkminga suskystintų dujų terminalo veikla.

Tapęs Prezidentu, užtikrinsiu, kad būtų pasiekti visi trys šie tikslai.

Kaip atgaivinti skurstančius Lietuvos regionus?

Pasakysiu atvirai: be pramonės ir verslo bus sunku atgaivinti regionus. Didelę dalį Europos Sąjungos paramos reikia nukreipti verslui ir pramonei, kurie veikia ar ketina veikti regionuose. Tai būtų reali pagalba ekonomiškai silpniausioms savivaldybėms ir ten gyvenantiems žmonėms. Regionų gaivinimas – jau ne vieno pramonininko, ministro, mero, o visos Lietuvos reikalas.

Ko palinkėtumėte Lietuvos žmonėms Šventų Velykų proga?

Nuoširdžiai sveikinu visus sulaukus gražiausios pavasario šventės – Šventų Velykų.

Kiekvienam žmogui, kiekvienai šeimai linkiu vienybės, susiklausymo, artimo meilės ir tikėjimo. Eikime kartu šiuo keliu. Tegul Prisikėlimo džiaugsmą lydi Meilė ir Viltis.

LSDP Klaipėda inf.

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *