Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Tradicinė I.Šiaulienės vasaros kelionė. Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune

Tradicinė I.Šiaulienės vasaros kelionė. Maironio lietuvių literatūros muziejus Kaune

Liepos 8-ąją LSDP Klaipėdos m. skyriaus bičiuliai vyko į tradicinę LR Seimo pirmininko pavaduotojos Irenos Šiaulienės organizuojamą vasaros kelionę. Šios vasaros maršrutas “Laikinoji sostinė – Kaunas ir Panemunės pilys”: Maironio lietuvių literatūros muziejus, Istorinė Lietuvos Prezidentūra Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejus,  Raudondvario dvaras, Raudonės pilis, Panemunės pilis. 

Šiemet Klaipėdos socialdemokratai bei simpatikai į I.Šiaulienės organizuojamą kelionę vyko jau 19-ąjį kartą, tad kitais metais laukiama 20-osios – jubiliejinės. Per kone du dešimtmečius apžiūrėta kone visa Lietuva, tačiau mūsų krašte nuolat vyksta atsinaujinimas, Lietuva gražėja, tad apžiūrėti visada yra ką. LR Seimo pirmininko pavaduotoja I.Šiaulienė, kaip istorikė, mokslų daktarė, nuolat šviečia Klaipėdos krašto žmones: kovo 8-osios proga tradiciškai rengiami poezijos ir muzikos rytmečiai, kurių metu pristatomi žymiausi klasikinės muzikos atlikėjai bei naujausios rašytojų išleistos istorikų knygos. I.Šiaulienė tampa klaipėdiečių “prusintoja” arba mokytoja. Anot Maironio, “būti mokytoju – taip kilnu. Atiduoti save ir gyventi sielose, kurios, išėję į gyvenimo plačius vieškelius, gal ne kartą dėkingai minės tą paprastą, bet taip reikšmingą žodį: mokytojas. Mokytis ir mokyti kitus“.

Maironio muziejuje

Savo viešnagę Kaune klaipėdiečiai pradėjo nuo Maironio lietuvių literatūros muziejaus, kuris įkurtas Lietuvos dainiaus, žinomo poeto Maironio namuose. Čia veikia ekspozicijos pristatančios lietuvių literatūros kūrėjus. Dalis muziejaus – buvusi Maironio asmeninė erdvė – jo kambariai, biblioteka, valgomasis. Apsilankius Maironio namuose galima įtikėti, kad žymusis dainius dar su mumis… Muziejuje nuolat rengiamos įvairios parodos, edukacinės programos, susitikimai su rašytojais. Vyksta ir knygų pristatymai. Kasmet pražydus sodams, muziejaus kiemelyje vainikuojamas “Poezijos pavasario” laureatas. Viršutiniame pastato aukšte pagal kunigo ir poeto Jono Mačiulio – Maironio brėžinius įrengta mansarda.

Maironio lietuvių literatūros muziejus (MLLM) įsteigtas 1936 metais poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, kuriuos jis nusipirko 1909-aisiais. Poetas gyveno aštuoniuose šio namo antro aukšto kambariuose. Maironio butą dekoravo dailininkas Tadas Daugirdas. Praėjus ketveriems metams po poeto mirties Maironio bute buvo įrengti ir atidaryti trys memorialiniai kambariai. Maironio pageidavimu, po jo mirties butas tapo muziejumi ir net testamente žymusis tautos dainius buvo nurodęs, jog pageidautų, kad muziejui vadovautų su literatūra susijęs asmuo.
1940–1944 metais muziejaus vedėju dirbo poetas Bernardas Brazdžionis. Jo iniciatyva pradėta kaupti ir kitų rašytojų archyvinė medžiaga. Ilgainiui muziejus tapo Respublikiniu literatūros muziejumi. 1989 m. kovo 1 d. pakeistas ir susigrąžintas senasis muziejaus pavadinimas: iš LTSR literatūros muziejaus pervadinta Maironio lietuvių literatūros muziejumi. Taip pat direktorės Aldonos Ruseckaitės rūpesčiu Maironio sode atstatyta Kristaus skulptūra, kuri buvo nugriauta 1976 m. 1992-aisiais atkurtas visas poeto butas. Autentiškai butas restauruotas 1998 metais.
Šiuo metu muziejuje viskas atkurta taip, kaip Maironiui gyvenant: intensyvus su keistais plunksniniais piešiniais ir ornamentika darbo kambario sienų dekoras, auksu spindintys balto gipso reljefai ir rožių girliandos žydroje Mažojoje svetainėje, kontrastingas lubų ir sienų dekoras Didžiojoje svetainėje.

Apie poetą girdėjo Klaipėdoje
Rūmai, kuriuose įkurtas muziejus, pastatyti XVIII amžiaus viduryje ant trijų gotikinių XVI amžiaus namų rūsių pamatų. Po 1812 metų karo šiame name buvo ligoninė. Malšinant 1863–1864 metų sukilimą, čia veikė karo lauko teismas. Manoma, kad rūsiuose kalintas ir myriop nuteistas vienas iš sukilimo vadų – kunigas Antanas Mackevičius.
Maironiui gyvenant šiuose namuose, pirmame aukšte buvo įsikūrusi knygų leidykla „Sakalas“, dailiųjų amatų mokykla, pirmoji Kaune viešoji lietuviška biblioteka ir skaitykla, nemažai kitų kultūros organizacijų. Maironio namuose yra gyvenę ir svečiavęsi nemažai iškilių Lietuvos meno, mokslo, bažnyčios ir visuomenės veikėjų.
Maironio lietuvių literatūros muziejui priklauso padaliniai: Salomėjos Nėries memorialinis muziejus, Juozo Grušo memorialinis muziejus, Vaikų literatūros muziejus, Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus, Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus. Mūsų muziejuose dirba daugiau nei 70 darbščių, kūrybingų, kultūros paveldą puoselėjančių darbuotojų.
Muziejaus steigėjas – LR kultūros ministerija. Muziejaus direktorė – Aldona Ruseckaitė.

Beje, 2013 m. tradicinio Irenos Šiaulienės literatūros ir muzikos rytmečio metu Aldona Ruseckaitė klaipėdiečiams pristatė savo knygą “Šešėlis JMM: Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai”. Tad apie iškilią Maironio asmenybę klaipėdiečiai jau daug žinojo prieš apsilankydami Maironio lietuvių literatūros muziejuje, o atvykę tik savo akimis išvydo žymias vietas menančias poetą. Neatsitiktinai 2013 m. pasirinkta rytmečio tema apie Maironio gyvenimą. 2013 m. buvo 125-eri metai nuo Poeto kūrybinio darbo pradžios, o 2012 metai buvo paskelbti Maironio metais. Rytmetyje skambėjo F. Šopeno ir M.K. Čiurlionio Preliudai, kuriuos atliko pianistė doc. Inga Maknavičienė.

Bus daugiau

LSDP Klaipėda inf.

Eugenijaus Maciaus fotoreportažas

 

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *