Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Moterų socialdemokračių konferencijoje – įdomiai apie viską

Moterų socialdemokračių konferencijoje – įdomiai apie viską

Gegužės 9 – 11 dienomis Palangoje vyko kasmetinė Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos konferencija „Europinė darbotvarkė moterų akimis“. Seminaras buvo skirtas aptarti moterų sveikatos problemoms.

Seminaro pradžioje gausiai iš visos Lietuvos susirinkusias moteris pasveikino Palangos miesto socialdemokratų skyriaus atstovas. Sveikinimo žodžiu seminarą pradėjo LR Seimo narė ir LR socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė Birutė Vėsaitė, kuri trumpai pasisakė apie moters vaidmenį šiandieninėje visuomenėje, apie profilaktinių tikrinimų problemas bei rinkimų kampanijas. Baigdama pranešimą paragino visas moteris palaikyti mūsų kandidates rinkimuose į Europos Parlamentą.

Mūsų kandidatė į Europos Parlamentą, Irena Šiaulienė, pažymėta Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše devintuoju numeriu, aptarė esamą ekonominę padėtį šalyje ir  Lietuvos vyriausybės planus dėl euro. Ji teigė, kad „tik turėdami eurą mes galėsime gyventi geriau bei jaustis tvirčiau ir, kad žmonių nuogastavimai dėl jo įvedimo yra ganėtinai perdėti.“ Taip pat papasakojo apie šiemet numatomų pensijų pakėlimą bei dujų kainų sumažinimą.

Toliau seminare buvo pristatomas Virgilijus Sirkevičius pranešimas apie homeopatijos vaidmenį moters sveikatai, aptariant liaudies ir Rytų medicinas, jų poveikį ir naudą moters organizmui. Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos direktorė Esmeralda Kuliešytė supažindino su reprodukcine moterų sveikata ir jų teisėmis į informaciją apie reprodukcinę sveikatą mokykloje ir sveikatos priežiūros įstaigoje, kokybiškas sveikatos paslaugas, privatumą bei konfidencialumą, šeimos planavimą ir kt. Medicinos mokslų daktarė Gitana Zuozienė savo pranešime „Senstanti Europa – iššūkiai moterų sveikatai ir gyvenimo kokybei“ apibūdino širdies ir kraujagyslių lygų rizikos veiksnius bei jų profilaktiką. Šiandien Lietuva priklauso didelės rizikos zonai. Dėl širdies ir kraujagyslių ligų kasmet įvyksta 56,1% visų mirčių.

LR Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė pranešime „Į vaikų gerovę per įstatymų ir direktyvų labirintus“ supažindino su kuriamomis ir ruošiamomis vyriausybės patvirtinimui programomis, aptarė šiandieninę padėtį vaikų globos namuose ir pateikė atitinkamas temas diskusijai.

Konferencijos pertraukos metu moterys buvo pakviestos į Socialdemokratines eitynes Palangos centre, kuriomis norėta atkreipti dėmesį ir priminti visuomenei, kad Lietuvoje yra organizacija, ginanti moterų teises, kovojanti, kad moterų ir vyrų lygiateisiškumas taptų kasdienine norma, siekianti lygių galimybių realizavimo darbo rinkoje bei versle ir lyčių balanso partijos rinkimų sąrašuose.

Po pertraukos Jūratė Voldemarienė savo pranešime „Moterys ir tiesioginė demokratija internete“ supažindino kaip demokratija pasireiškia internete, atskleidė jos gerasias ir blogasias puses bei pademonstravo jos įtaką šiandieninėje visuomenėje. Šią temą savo pristatymuose pratęsė profesorė  habilituota  mokslų daktarė Vilija Targamadzė su pranešimu „Z karta: pedagoginis naratyvas“ ir LSDJS Kauno skyriaus pirmininkas Mantas Rimkevičius su pranešimu „Virtualus pasaulis ir poveikis jaunajai kartai“. Pranešimuose buvo teigiama, kad šiandieninė Z karta (asmenys gimę nuo 1995 metų) išsiskiria savo psichologiniais ypatumais ir jiems yra būdingas kitoks mąstymas, atmintis bei dėmesio sutelkimas. Tai jaunoji karta, kuri didesnę dalį savo laiko praleidžia virtualioje internetinėje erdvėje, nes internetas yra jų pagrindinė komunikavimo priemonė ir faktorius. 95 procentai   15-19 metų amžiaus Lietuvos paauglių naudoja Facebook. Yra baiminamasi, kad ši karta liks be politinių tikslų.

Konferencijos pabaigoje moterys buvo supažindintos su konferencijos „Mūsų balsai pažangai“ Rezoliucija ir dokumentu „Dėl valstybinės moterų ir vyrų programos panaikinimo“, kuriuo yra nepritariama ketinimams naikinti Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių programą paliekant tik Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygiu įgyvendinimą veiksmų planą. Tokie sprendimai prieštarautų pagrindinėms Europos Sąjungos politinėms gairėms, tarptautiniams įsipaireigojimams ir turėtų neigiamų ilgalaikių pasėkmių faktinei moterų ir vyrų lygybės pažangai, o tuo pačiu ekonominei ir socialinei visuomenės gerovei. Po iškilusių diskusijų balsų dauguma buvo pritarta šiam kreipimuisi.

Smagu, kad šios konferencijos metu moterys, suvažiavusios iš įvairių Lietuvos regionų, turi galimybę susitikti, susipažinti ir pasidalinti savo darbo patirtimi bei įspūdžiais. Konferencija baigėsi, o mes grįžome į savo kasdienybę, kad galėtume įgytas žinias pritaikyti savo darbinėje ir politinėje veikloje.

 Audra Užemeckienė
 

 Dianos Jagelaitės-Čeginskienės nuotr.

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *