Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

LSDP pirmininko G.Palucko kaltinimai LSDP Seimo nariams pažeidus LSDP statutą neatitinka tikrovės

LSDP pirmininko G.Palucko kaltinimai LSDP Seimo nariams pažeidus LSDP statutą neatitinka tikrovės

LSDP FRAKCIJOS SEIME

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2017 m. spalio 4 d.

LSDP frakcijos Seime nariai kreipėsi į LSDP etikos ir procedūrų komisiją su prašymu iki š. m. spalio 7 d. numatyto šios komisijos posėdžio išnagrinėti ir priimti sprendimus dėl padarytų LSDP statuto pažeidimų, susijusių su numatytu svarstyti klausimu arba atidėti šio klausimo svarstymą tol, kol bus išnagrinėti frakcijos narių nurodyti pažeidimai.

 Pirma, LSDP etikos ir procedūrų komisijos š. m. rugsėjo 27 d. nutarimas „Dėl LSDP frakcijos Seime sprendimo dėl frakcijos koalicijos“ buvo priimtas pažeidžiant LSDP statuto 14.5 straipsnio nuostatą, nes LSDP frakcijos Seime nariai nebuvo pakviesti į Komisijos posėdį ir neturėjo galimybės išsakyti savo argumentų.

 Antra, rugsėjo 23 d. LSDP tarybos posėdyje pagal LSDP statuto 54 straipsnį patikslinus dalyvaujančiųjų skaičių – dalyvavo 167 LSDP tarybos nariai. Pagal balsų skaičiavimo komisijos paskelbtus rezultatus, balsuojant dėl koalicijos sutarties nutraukimo iš viso balsavo 195 asmenys. Tai įrodo, kad LSDP tarybos nario mandatai buvo išdalinti ne Tarybos nariams. Komisija privalo išsiaiškinti, kas išdalino LSDP tarybos narių mandatus kitiems asmenims ir panaikinti šio neteisėto balsavimo rezultatus.

 Trečia, priimant LSDP tarybos sprendimus buvo pažeistas kertinis LSDP statuto principas – demokratiškumas. Pagal LSDP statuto 5.3 straipsnį sprendimai partijoje priimami atsižvelgiant į mažumos siūlymus ir gerbiant jos nuomonę. LSDP Seimo nariai siūlė papildyti nutarimą argumentais ir motyvais, kodėl nutraukiama koalicijos sutartis su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, taip pat nutarti, kaip bus įgyvendintas sprendimas, kokiu pagrindu bus įteisintas tolesnis partijų bendradarbiavimas. LSDP taryba paliko šį klausimą neišspręstą. Todėl LSDP frakcijos Seime nariams teko patiems spręsti, kaip vykdyti LSDP įsipareigojimus rinkėjams, kaip

įgyvendinti LSDP programą ir užtikrinti politinį stabilumą Lietuvoje.

Ketvirta, LSDP taryba rugsėjo 23 d. prieš tai neatlikusi numatytų derinimo procedūrų ir iš anksto neinformavusi koalicijos partnerių dėl ketinimų nutraukti sutartį, vienašališkai nutraukė koalicijos sutartį, tačiau nepakeitė ir pagal LSDP statutą negalėjo pakeisti LSDP tarybos 2016 m. lapkričio 4 d. sprendimo dėl LSDP koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga sudarymo. Pagal LSDP statuto 37 straipsnį LSDP tarybos priimtų nutarimų panaikinimas priklauso LSDP suvažiavimo išimtinei kompetencijai. Siekdami išsaugoti politinį stabilumą valstybėje ir įgyvendinti socialdemokratų rinkimų programą LSDP frakcijos Seime nariai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Seimo statutu susitarė dėl Seimo daugumos išlaikymo ir tokiu būdu stabilizavo padėtį Lietuvoje.

Penkta, LSDP frakcijai Seime savo posėdyje priimant sprendimą sudaryti frakcijų koaliciją buvo išklausytos visų frakcijos narių nuomonės, posėdyje dalyvavo ir LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas. Buvo balsuojama atvirai, sprendimas sudaryti frakcijų koaliciją buvo priimtas balsų dauguma, įgyvendinant LSDP tarybos lapkričio 4 d. nutarimą, kuris nėra panaikintas.

LSDP pirmininko Gintauto Palucko kaltinimai LSDP Seimo nariams pažeidus LSDP statutą neatitinka tikrovės.

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *