Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

LSDMS Klaipėdos m. klubo pirmininkės A.Užemeckienės ataskaita

LSDMS Klaipėdos m. klubo pirmininkės A.Užemeckienės ataskaita

LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS

KLAIPĖDOS MIESTO KLUBO ATASKAITA

(2017-03-21 – 2018-04-12)

 

LSDMS Klaipėdos miesto klubas vienija 52 aktyviausias LSDP Klaipėdos skyriaus nares, kurios atstovauja visas skyriaus partines grupes ir aktyviai dalyvauja  socialdemokratų partijos veikloje, skleidžia socialdemokratines idėjas bei vertybes, stengiasi pakeisti visuomenės požiūrį į moterų dalyvavimą politikoje. Išsikeltiems tikslams pasiekti yra pasirenkamas kryptingas veiklos planas.

Su naujai išrinkta LSDMS pirmininke Orinta Leipute.

2017 metais pavasarį LSDMS Klaipėdos miesto klubo atstovės dalyvavo kasmetinėje LSDMS konferencijoje-seminare Palangoje, kurio tema buvo „Progresyvi vizija lyčių lygybei moterų teisėms Europoje ir Lietuvoje“. Seminaro metu išgirstomis aktualiomis šiuo laikotarpiu temomis vėliau buvo pasidalinta su kitomis klubo narėmis. Taip pat dalyvavo LSDMS posėdžiuose  Elektrėnuose ir Mažeikiuose, kur buvo aptariamos politinės aktualijos. Rugpjūčio mėnesį  kelios atstovės dalyvavo Telšių savivaldybėje LSDP skyrių apskričių pasitarime. Minėdamos Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną, bičiulės geranoriškai buvo prisijungusios prie Juodojo protesto akcijos: “Ne – smurtui prieš moteris”. Tuo laikotarpiu socialdemokratės jų Facebook sienoje pasikeitė savo profilio nuotraukas juoda užsklanda ir buvo užsidėjusios išskirtines grotažymes. Klubo moterys aktyviai dalyvavo Kauno moters užimtumo informacijos centro Klaipėdoje organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje “Moteris – politikoje”, kurią moderavo Kauno moters užimtumo informacijos centro vadovė Rasmina Čepkauskienė, vietinės lyčių lygybės ekspertės ir konsultantės.

Vilija Malakauskienė

LSDMS Klaipėdos miesto klubo susirinkime pirmininkės pavaduotoja Vilija Malakauskienė skaitė paskaitą tema “Projektų bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimui rengimas”, kurios metu moterims buvo pateikiamos žinios apie projektų rašymo ypatumus. Jos dėka šiemet moterys linksmai sutiko kovo 8-osios šventę. Jos buvo pakviestos į „Akropolio“ boulingą, kur galėjo bičiulių draugijoje smagiai praleisti laiką bendraudamos tarpusavyje neformalioje aplinkoje.

2017-2018 metų laikotarpiu LSDMS klaipėdos skyriaus klubo moterys savo našiu darbu daug prisidėjo prie daugelio LSDP Klaipėdos skyriaus organizuojamų renginių: Lietuvos socialdemokratų sąskrydžio Šventojoje, sudalyvavo sausio 15-osios Klaipėdos krašto dienai skirtuose renginiuose, vasario 16-osios renginiuose, kurie šiemet buvo skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Taip pat prisidėjo prie kovo 11 dieną rengiamo jubiliejinio Klaipėdos socialdemokratų piešinių konkurso-parodos po atviru dangumi.  Kartu su Klaipėdos skyriaus bičiuliais Vilniuje kelios klubo moterys pagerbė prezidento A.M. Brazausko indėlį į Nepriklausomos Lietuvos istoriją. Kadangi LSDMS Klaipėdos moterų klubas veikia kaip sudėtinė LSDP dalis, todėl kiekvienais metais klubo narės dalyvauja aplinkos tvarkymo akcijose, dalyvauja susitikimuose su partijos vadovybe bei valdžios atstovais, kai jie lankosi Klaipėdoje. Šiemet LSDMS Klaipėdos moterų klubo narės kartu su partijos bičiuliais vyko į edukacines – pažintines keliones po Panemunės pilis, Kauną ir aplankė Latvijos respubliką.

Moterys dalyvauja ir savanoriškoje veikloje.  Prieš Kalėdines šventes aplankė Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kur pradžiugino vaikus socialdemokratinėmis vaišėmis, o bičiulė Vilma Rutė persirengusi personažu iš spektaklio linksmino vaikus žaidimais. Taip pat aplankė “Carito” senelių globos namus ir įteikė vasario 16-osios dienos sveikinimus.  Bičiulė R.Vaitkuvienė pristatė kirpėjo profesiją Klaipėdos I.Simonaitytės mokyklos mokiniams, moterų klubo atstovės  dalyvavo ir mokinių konferencijose “Sveikas ir saugus vaikas – laiminga ateitis” ir “Reikia išmokti sveikam išlikti”.

Kalba Klaipėdos demokratinės moterų kolegijos vadovė Rosita Vaičiulė.

LSDMS Klaipėdos miesto moterų klubo narės jau kelis metus glaudžiai bendradarbiauja su Klaipėdos demokratine moterų kolegija ir Klaipėdos moterų klubu „Myliu save ir…taškas“, visokeriopai prisideda prie organizuojamų visuomeninių ir švietėjiškų renginių. Šiemet moterys turėjo galimybę sudalyvauti renginiuose „Tu mano gyvenimo herojus“, „Skrydis į naktį 2017“, “Esu moteris – nuostabu” ir kt.

Klubo moterys visada noriai dalyvauja sodialdemokratinėje veikloje, bando išlaikyti savo pozicijas, aukštą kompetencijos lygį bei lyderystę konkurencingoje politikos arenoje. Ir visa tai atlieka draugiškai susitelkusios į būrį, nes neužtenka vien būti klubo nare, reikia ir veikti.

Jau dabar pradedama ruoštis 2019 metų rinkimams į Klaipėdos miesto Savivaldybės tarybą, iškeliant ir sudarant kandidačių sąrašą. Susirinkimų metu diskutuojame apie kandidates į Europos sąjungos Parlamentą. Raginame viena kitą būti solidariomis, kelti, palaikyti moteris ir rinkimuose balsuoti už išrinktas kandidates, nes moterų dalyvavimas politikoje daro tik  teigiamus pokyčius visuomenės gyvenime.

 

LSDMS Klaipėdos miesto moterų klubo pirmininkė

Audra Užemeckienė

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *