Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

LSDMS ataskaitinė-rinkiminė konferencija

LSDMS ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Balandžio 11 dieną Lietuvos Respublikos seime vyko LSDMS ataskaitinė-rinkiminė konferenciją. Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų moterų klubo narės: Lilija Petraitienė, Audra Užemeckienė, Aldutė Meniakina ir Diana Jagėlaitė-Čeginskienė.

DIA_7774Ataskaitinei-rinkiminei konferencijai pirmininkauti buvo išrinkta Orinta Leiputė. Konferencijoje dėl politinės situacijos pasisakė LSDMS pirmininkė Birutė Vėsaitė, teigdama, kad Lietuvoje yra daug eskaluojama karo grėsmė, todėl aktualiausias klausimas šiuo metu yra taikos klausimas. Tesiant šią temą, moterys buvo trumpai supažindinamos su šauktinių kvietimo į kariuomenę klausimu. Taip pat trumpai buvo aptarti siūlomi nauji darbo kodekso paketimai. Vėliau pirmininkė pateikė LSDMS 2013-2014 metų veiklos ataskaitą.

Šiuo metu LSDMS vienija 54 klubus, kurie veikia visose Lietuvos apskrityse ir jiems priklauso 2750 narių. LSDMS veiklos tikslas yra skleisti socialdemokratines, progresyvias idėjes bei vertybes, keisti visuomenės požiūrį į moterų dalyvavimą politikoje, visuomenei svarbių sprendimų priėmimo procese.

Kai kuriose su lyčių lygybe susijusiose srityse Lietuvoje pasiekta nežymi pažanga, tačiau dalyje sferų padėtis ne tik nesikeičia, bet ir krypsta į bligąją pusę. Vienas iš svarbiausių nuveiktų darbų – LR Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo priėmimas. Tačiau vienas iš pagrindinių LSDMS siekių ir toliau išlieka moterų skaičių savivaldybių tarybose bei LR Seime didinimas.

Purvaneckiene

Giedrė Purvaneckienė

Seimo narė Giedrė Purvaneckienė pasisakė apie Socialdemokračių moterų situaciją 2015 metų savivaldos rinkimų kontekste. Buvo paminėta, kad 21 skyrius nesilaikė kvotos normų, nes sąrašuose buvo labai mažas moterų skaičius. Šiuose rinkimuose buvo išrinkta net 29 moterim mažiau nei preituose rinkimuose. Merės postą užimti pasisekė tik vienai LSDMS narei iš Birštono. Pasak pranešėjos, blogas rezultatas sietinas su trumpu kandidačių sąrašu ir dėl kvotos normų nesilaikymo, kuo yra parodoma nepagarba įstatymui.

Vesaite

LSDMS pirmininkės pareigos patikėtos Birutei Vėsaitei

Petraitiene

Klaipėdos apskrities koordinatorė Lilija Petraitienė

LSDMS konferencijoje vykusiuose rinkimuose delegačių balsavimu buvo nuspręsta pirmininkės pareigas patikėti iki šiol jas vykdžiusiai Birutei Vėsaitei. Pavaduotojomis buvo išrinktos: Nijolė Dirginčienė, Elena Čekienė, Asta Kandratavičienė, Orinta Leiputė, Giedrė Purvaneckienė, Auksė Kontrimienė, Margarita Jankauskaitė ir Vilma Bertašienė. Taip pat delegačių balsavimu buvo patvirtintos LSDMS apskričių koordinatorės ir koordinatorių pavaduotojos. Klaipėdos apskrities koordinatore pakartotinai buvo išrinkta Lilija Petraitienė, o koordinatorės pavaduotoja Ligita Liutikienė. LSDMS iždininke išrinkta Ona Pundienė, LSDMS atsakinga koordinatore – Irena Dransekienė, LSDMS viešiesiems ryšiams atstovauti išrinkta Jolanta Grigorjevienė, LSDMS atstovė tarptautiniams ryšiams – Jūratė Puidienė.

LSDMS konferencijos pabaigoje vyko diskusijos dėl LSDMS veiklos strateginių krypčių ir veiklos gerinimo. Jų metu LSDMS narės pasidalino savo praktika bei mintimis apie rinkimų rezultatus, tarpusavio santykius rinkimų metų, pateikė savo pasvarstymus apie naują darbo kodeksą, pateikė pasiūlymą dėl klubo veiklos reglamento peržiūrėjimo narystės klausimu, aptarė klausimus apie valstybinę vyrų ir moterų programą, rezoliuciją dėl darbo kodekso, Stambulo konvencijos ratifikavimą bei kitus klausimus.

LSDMS ataskaitinę-rinkiminę konferenciją užbaigė pirmininkė Birutė Vėsaitė su mintimis, kad norint turėti ženklius laimėjimus rinkiminėse kampanijose, reikia ieškoti ir ugdyti naujus jaunus lyderius politinėje plotmėje.

Audra UzemeckieneLSDMS Klaipėdos m. moterų klubo pirmininkė

Audra Užemeckienė

Foto reportažas Dianos Jagėlaitės-Čeginskienės

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *