Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

L.Petraitienė kreipėsi į Etikos sargus dėl A.Šulco “kvarksėjimo”

L.Petraitienė kreipėsi į Etikos sargus dėl A.Šulco “kvarksėjimo”
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos  pirmininkei  A.Staponkienei
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO ARTŪRO ŠULCO ELGESIO, KURIUO PAŽEIDŽIAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ KODEKSE NUSTATYTI POLITIKŲ ELGESIO PRINCIPAI  IR  NUOSTATAI
Prašau Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisiją svarstyti Klaipėdos savivaldybės mero pavaduotojo A.Šulco elgesį Klaipėdos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. posėdžio metu, kai jis arogantiškai tyčiodamasis iš kolegų tarybos narių „kvarksėjo varle“. Tokie poelgiai:  „kvarksėjimas ar demonstratyvus  knarkimas“, įžeidžiančios replikos po tarybos narių pasisakymų yra tapusi jau nuolatine savivaldybės mero pavaduotojo A.Šulco elgesio norma.
Tokio elgesio toleravimas įtvirtina įsigalinčią Klaipėdos miesto taryboje patyčių kultūrą, menkina visos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos vardą ir atgraso klaipėdiečius nuo aktyvaus įsitraukimo į miesto bendruomenės gyvenimą, didina nusivylimą, nepasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis.
PRAŠAU Etikos komisiją svarstyti Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigas einančio A.Šulco elgesį, kuriuo buvo  pažeisti Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse nustatyti valstybės politikų viešajame gyvenime elgesio principai (iš 9 principų galimai 6):
1) pagarba žmogui ir valstybei ;
4) skaidrumas ir viešumas;
5) padorumas – elgiasi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos;
6) pavyzdingumas – deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų;
8) nešališkumas;
9) atsakomybė – atsako už savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei.
Svarstyti dėl mero pavaduotojo  A.Šulco  pirmininkavimo tarybos posėdžiams, kai nėra mero (savivaldybės Tarybos veiklos reglamento p. 61.1)  apribojimo. Kadangi A.Šulcui sistemingai ir pastoviai pažeidžiant valstybės politikų elgesio kodekse nustatytus valstybės politikų viešajame gyvenime elgesio principus ir žeminant žmogaus ORUMĄ įsitvirtina dvigubi standartai: kai po patyčių prieš kolegas pradėjęs pirmininkauti tarybos posėdžiui mero pavaduotojas reikalauja iš posėdžio dalyvių rimties ir pagarbaus elgesio.
Pagarbiai,
Savivaldybės tarybos narė                                                                              Lilija Petraitienė

2 komentarai

  1. Įdomu koks šios išmintingos iniciatyvos tęsinys?

  2. Manau, kad p. Šulcui reikia pasitikrinti sveikatą, patariu giluminius analizus. Man – tai svetima gėda.

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *