Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Klaipėdos socialdemokratės aptarė artėjančius rinkimus

Klaipėdos socialdemokratės aptarė artėjančius rinkimus

Vasario 2 d. (šeštadienį) būstinėje vyko moterų socialdemokračių susirinkimas aptarti artėjančius Savivaldos ir Europos parlamento rinkimus.  Labai svarbu suformuoti bendrą socialdemokračių požiūrį įvairiais Klaipėdos miesto bei regiono gyvenimo klausimais. 

Turime susitelkti siekiui, kad į tarybą būtų  išrinkti asmenys, kurie užtikrintų pagarbą Žmogui, maksimalų skaidrumą tiek Klaipėdos miesto administracijos, tiek valdymo organų priimamuose sprendimuose, o miestiečiai būtų  įtraukti į sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimo kontrolę. Moterys socialdemokratės ryžtingai nusiteikę griežtai kovoti su korupcija,  užkirsti  kelią nepotizmui (tarnybinės padėties naudojimas giminėms ar draugams proteguoti), socialinio teisingumo užtikrinimui.  Didelį dėmesį skirtume miesto ūkio priežiūrai ir vystymui, ekologijai, naujų verslų skatinimui, turizmo ir švietimo sritims, bendruomeniškumo skatinimui, skatinant bendradarbiavimą regione.

Po rinkimų klausimų aptarimo klubo narėms buvo pristatyta galimybė dalyvauti naujai ruošiamame projekte, kartu su verslo moterimis. Mus vienija  tikslas: skatinti moterų lyderystės gebėjimus.  Siekdamos juos stiprinti aptarėme galimybes  kartu su verslo moterimis  įgyvendinti projektą, kuriame kartu dalyvautų verslininkės ir moterys politikės, kartu aptardamos ir spręsdamos aktualias gyvenimo  mieste aktualijas ir kurdamos naujas galimybes per saviraišką,  bendradarbiavimą..

Dalis klubo narių yra rinkiminiame sąraše, todėl buvo aptartas suformuotas galutinis sąrašas, kuriame neišlaikyta statuto norma, nes dalyvaujančių kandidatų sąrašuose vienos lyties asmenų skaičius negali viršyti 60 procentų. t.y. kiekviename „dešimtuke“  turėtų būti įrašyta bent po keturias moteris. Juk Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) kol kas vienintelė politinė jėga, savo statute turinti įtvirtintas lyčių kvotas. Šis klausimas dėl lygių galimybių užtikrinimas labai svarbus, skatinant  moterų norą aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime. nes siandien jos sudaro apie 54 proc. šalies gyventojų ir yra vienos labiausiai išsilavinusių Europos sąjungoje. Išsakyta pozicija, kad perteklinis vyrų atstovavimas sprendimų priėmimo pozicijose politikos, ekonomikos ir socialinėje srityse pažeidžia lygių galimybių ir nešališko valdymo principus. Manome, kad reiktų rūpintis  informacijos sklaida apie išrinktų vyrų ir moterų merų santykį, vyrų ir moterų kandidatų skaičius partijų ir visuomeninių judėjimų sąrašuose, moterų užimamas vietas kandidatų sąrašuose ir kt.  Džiugina žinia, kad net 14 skyrių iškėlė moteris kandidatėmis į meres.

 

LSDMS Klaipėdos m. klubo pirmininkė

Vilija Malakauskienė

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *