Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Etikos ir procedūrų komisija

Pirmininkė Laura ZUBRICKAITĖ

 

 

 

 

Pavaduotojas Ramutis LĖLYS

 

 

 

 

Sekretorė Roberta IDZELYTĖ-BANIULIENĖ

 

 

 

 

Šarūnas JAGMINAS

 

 

 

 

Vytautas KASPARAITIS