Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Klaipėdos klubas

 

 

 

 

 

 

LSDMS Klaipėdos miesto moterų klubo pirmininkė

Vilija Malakauskienė

8-615-96032 

malavili@gmail.com 

Pavaduotojos:

Vilija Blaškevičienė

Vilija Blaškevičienė, vilija.blaskeviciene@gmail.com  

 

 

Audra Užemeckienė, audrauzemeckiene@gmail.com

 

 

 

 

 

 

L.Petraitienė.Apskrities koordinatorė –

Lilija Petraitienė,

lilija.petraitiene@gmail.com

 

 

APIE MUS

Esame aktyvios socialdemokratės moterys, susibūrusios į LSMDS moterų klubą, siekiančios aktyviai dalyvauti socialdemokratų partijos veikloje ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje.

MES SIEKIAME

LSMDS Klaipėdos moterų klubas siekia pilietiškai ir solidariai veikti už moterų ir vaikų teises bei lygias galimybes Lietuvoje ir visame pasaulyje.

MŪSŲ TIKSLAS – skleisti socialdemokratines idėjas ir puoselėti socialdemokratines vertybes.