Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Klaipėdos moterims-sociademokratėms vadovaus A.Užemeckienė

Klaipėdos moterims-sociademokratėms vadovaus A.Užemeckienė

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) Klaipėdos miesto klubo pirmininke vakar išrinkta Audra Užemeckienė. Praėjusiais metais pirmininkę pavadavusi A.Užemeckienė pristatė ir praėjusių metų veiklos ataskaitą. Ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu išrinktos ir naujos pirmininkės pavaduotojos, kuriomis tapo Vilija Zakarauskaitė, Aldutė Meniakina ir Žaneta Skersytė. Joms talkins Alina Rubežienė.

A.Užemeckienė pasakojo, kad LSDMS Klaipėdos miesto klubo tikslai – skleisti socialdemokratines idėjas ir puoselėti socialdemokratines vertybes. Tam tikslui kasmet yra rengiamas klubo veiklos planas, kuriame yra iš anksto numatomi veiklos uždaviniai bei priemonės, jiems pasiekti. Socialdemokratės moterys, susibūrusios į DIA_7340LSMDS moterų klubą, siekia aktyviai dalyvauti socialdemokratų partijos veikloje. Per praėjusius metus į klubą buvo priimta net 11 naujų narių ir šiuo metu jame yra 55 moterys, atstovaujančios visas skyriaus partines grupes.

Šie metai Klaipėdos miesto klubo moterims buvo ganėtinai įtempti, nes buvo ruošiamasi 2015 metų Savivaldos rinkimams. Daugelis klubo moterų tapo kandidatėmis į miesto Savivaldą, o LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė ir apskrities koordinatorė Lilija Petraitienė kandidatavo į Klaipėdos savivaldybės Lilija Petraitiene melynas1mazamerus. Suorganizuota net keletas įvairių pranešimų rinkimams aktualiomis temomis: “Moterys politikės – lyderės”, “Europinė darbotvarkė moterų akimis”, “Aš galiu būti lydere”, “Ar esu lygiavertė mūsų visuomenės narė?”, “Moterų klubo ir individualių rinkiminių strategijų numatymas ir plėtojimas”. Jų metu buvo pateikiama išsami informacija apie savivaldybių rinkimus, iškeltos kandidatės bei sudarytas sąrašas. Pranešimus rengė ir pristatė bei diskusijas moderavo klubo narės, o temai “Lyčių balansas – kelias į sėkmę” pristatyti buvo pakviestos Vilniaus Moterų informacijos centro direktorė Jūratė Šeduikienė bei žurnalistė Ugnė Siparienė. Po pranešimų vykusiose diskusijose klubo narės turėdavo galimybę išsakyti savo nuomonę bei pasidalinti patirtimi.

Tokia politinė socializacija moterims yra naudinga ir reikalinga, nes suteikia žinių, tam tikrų politinių orientacijų, politinių  vaidmenų, vertybių sistemos, elgesio būdų, visuomenėje priimtinų kultūros, elgsenos ir komunikacinių normų įsisavinimui. Politinė socializaciją vyksta gaunant informaciją apie politinius  simbolius, institucijas ir procedūras, išmokstant  aktyvaus ar pasyvaus dalyvavimo valstybėje, įsisavinant vyraujančią vertybių sistemą ir ideologiją.

Klubo narės L. Petraitienė, A. Užemeckienė ir Ž. Skersytė dalyvavo išplėstiniame Socialdemokračių posėdyje Birštone, kur buvo aptarta šalies politinė situacija, vyko diskusija apie kandidatų į Savivaldą sąrašų sudarymą bei buvo nustatytos kandidatės į meres.

BumblieneSocialdemokratės VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės gydytojos epidemiologės Ilonos Bumblienės paskaitos temos “E-sveikata ir socialinės problemos” klubo moterys klausė labai susidomėjusios, nes tema aktuali kiekvienam. I.Bumblienė dalinosi patirtimi įgyta lankantis užsienio šalyse bei pasakojo kaip jose veikia pas mus dar tik pamažu diegiama „E-sveikatos“ sistema. Pasakota kaip į tai reaguoja pacientai, kas pasikeistų sistemą pritaikius Lietuvoje.

LSMDS Klaipėdos moterų klubas siekia pilietiškai ir solidariai veikti už moterų teises bei lygias galimybes Lietuvoje ir visame pasaulyje. Šiemet Klaipėdos moterų klubas užmezgė glaudžius ryšius su Klaipėdos moterų demokratine kolegija ir dalyvavo Tarptautinėje Smurto prieš moteris akcijoje, kuria buvo siekiama didinti visuomenės nepakantumą smurtui prieš Moteris. Akcijos metu visos moterys buvo kviečiamos prisisegti baltus kaspinus (šios akcijos simbolius) bei išdrįsti pasakyti: „Aš netoleruoju smurto!“.

Minėdamos Tarptautinę akciją 16 aktyvumo dienų prieš smurtą prieš moteris LSDMS Klaipėdos skyriaus bei Klaipėdos demokratinės moterų kolegijos narės lankėsi Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre. Diskusijos dalyvės nutarė, kad toks formalus požiūris į smurtą patyrusius žmones yra netinkamas bei nutarė pries smurtarašyti pagalbos prašymus į atsakingas instancijas. Akciją palaikė LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė, kandidatė į meres Lilija Petraitienė. Išrinktos atstovės socialdemokratės Ieva Zumienė ir Audra Užemeckienė bei Klaipėdos demokratinės moterų kolegijos narė Zita Jankauskienė taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose vykusioje diskusijoje „Lietuva pasaulyje: apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui treji metai“. Diskusijos metu buvo aptartas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas ir geroji pasaulinė praktika. Tai pat moterų klubo narės sužinojo apie specializuotos pagalbos tarnybų ateitį Lietuvoje.

DIA_6148Tarptautinė moterų solidarumo šventė – Kovo 8-oji buvo tradiciškai paminėta Seimo narės I. Šiaulienės organizuotu literatūros ir muzikos rytmečiu, kurio šiemetinė tematika – „Muzikinis ir politinis M.K. Oginskio polonezas Lietuvoje ir Europoje“. Nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji buvo paminėta jau antrus metus LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkės Lilijos Petraitienės iniciatyva surengtu vaikų piešinių konkursu.

LSDMS Klaipėdos moterų klubas veikia kaip sudėtinė LSDP dalis, todėl ir šiai metais klubo narės dalyvavo socialdemokratų organizuojamose akcijose: Pranciškonų organizuojamame „Vilties bėgime“; Tarptautiniame darbininkų dienos minėjime; respublikinėje akcijoje „Darom“, kurios tikslas yra švarinti gamtą; kalendorinių švenčių paminėjimuose. Taip pat padeda organizuoti kasmetinį respublikinį socialdemokratų sąskrydį Giruliuose bei dalyvauja susitikimuose su partijos vadovybe ir valdžios atstovais, kai jie lankosi Klaipėdoje.

Šiemet klubo narės kartu su partijos bičiuliais vyko į edukacines – pažintines keliones į Anykščius bei Marijampolę, kur buvo aplankytos įžymios Lietuvos istorinės vietos. Aktyviausioms narėms kartu su LSDP delegacija teko galimybė apsilankyti Briuselyje ir pabendrauti su europarlamentare Vilija Blinkevičiūte.

“Kovo mėnesį vykę rinkimai dar kartą įrodė, kad rinkimams į savivaldybės tarybą reikia ruoštis iš anksto. Rinkiminiai rezultatai mūsų mieste nebuvo labai džiuginantys ir tai dar kartą įrodo, kad yra kur pasitempti. Turime išanalizuoti padarytas klaidas ir, suprasdamos trūkumus, jau dabar pradėti ruošti LSDMS Klaipėdos miesto klubo nares sekantiems rinkimams. Moterų dalyvavimas politikoje daro tik teigiamus pokyčius visuomenės gyvenime. Norint pasiekti užsibrėžto tikslo ateityje turime ieškoti naujų idėjų ir inovatyvių sprendimų. Klubo moterų politinis dalyvavimas priklauso nuo jų motyvacijos, politinių žinių, gebėjimų, nuostatų ir politinio elgesio  stereotipų, įgyjamų politinės socializacijos proceso,  rinkiminės kampanijos metu, taikomos strategijos  ir taktikos praktikavimo bei apvainikuojančios politinės sėkmė”,- sakė pirmininkė A.Užemeckienė.

www.lsdpklaipeda.lt informacija

Dianos Jagėlaitės-Čeginskienės nuotr.

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *