Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Klaipėdos m. klubo ataskaita

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Klaipėdos m. klubo ataskaita

(2015-05-23 – 2016-02-22)

LSDMS Klaipėdos miesto klubas vienija 52 aktyviausias LSDP Klaipėdos skyriaus nares, kurios atstovauja visas skyriaus partines grupes. Socialdemokratės moterys, susibūrusios į klubą, aktyviai dalyvauja  socialdemokratų partijos veikloje. Metų bėgyje mūsų moterų klubo sąrašas sumažėjo trimis moterimis, kurios savo noru pasišalino iš skyriaus veiklos.

Siekiant LSDMS veiklos tikslo, t.y. skleisti socialdemokratines, progresyvias idėjas bei vertybes, kesti visuomenės požiūrį į moterų dalyvavimą politikoje, visuomenei svarbių sprendimų procese, buvo pasirinktas kryptingas veiklos planas, kuriame buvo numatomi veiklos uždaviniai bei priemonės jiems siekti.

Metų veiklos pradžioje per 2014-2015 metų ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą į LSDMS Klaipėdos miesto moterų klubo pirmininkės pareigas buvo išrinkta nauja klubo narė Audra Užemeckienė. Taip pat buvo pakeistas ir pavaduotojų sąrašas. Jomis tapo anksčiau ėjusi klubo pirmininkės pareigas Aldutė Meniakina, Žaneta Skersytė ir Vilija Zakarausaitė. Naujai susibūręs vadovaujantsi kolektyvas pasisakė už tolimesnį pažintinį veiklų derinimą su politinėmis temomis.11227423_1018029984875145_3404088549879550422_o

Klaipėdos moterų klubo atstovės dalyvavo LR Seime rengtoje LSDMS ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje, seminare „Naujų lyderių ugdymas” bei Birštone vykusiame Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) išplėstiniame tarybos posėdyje. Konferencijoje ir posėdyje aptartais klausimais buvo diskutuota surengtuose moterų klubo susirinkimuose. Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos (LSDMS) Klaipėdos apskrities koordinatorė, LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė Lilija Petraitienė dalyvavo Estijoje Tarptautiniame seminare “Socialdemokratija ir lyčių lygybė, kur pristatė LSDMS Klaipėdos klubo veiklą bei apžvelgė LSDP rezultatus 2015 m. Savivaldos rinkimų metu Lietuvoje ir Klaipėdoje.

Socialdemokratės, susibūrusios ir dirbdamos organizuotai, šiemet nuveikė daug gerų ir prasmingų darbų. Daugelis jų pasižymi kaip aktyvios visuomenininkės ir socialinių iniciatyvų organizatorės. Aktyviausios narės entuziastingai dalyvavo tarptautiniame projekte “Europos dviračių iššūkis 2015” bei šeštajame Klaipėdos laivų parade. Taip pat klubo narės su Klaipėdos apskrities socialdemokračių moterų sąjungos koordinatore Lilija Petraitiene priešakyje sudalyvavo vilties bėgime, kuris yra laikomas masiškiausiu brolių pranciškonų organizuojamu solidarumo renginiu Lietuvoje, skirtu atkreipti dėmesį į onkologinius ligonius ir rinkti aukas Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centrui. Spalio "Vilties bėgimas 2015"mėnesį moterys aktyviai dalyvavo Seimo narės Irenos Šiaulienės surengtoje “Obuolio ir bulvės” šventėje. Moterų klubo narės glaudžiai bendradarbiauja su Klaipėdos demokratine moterų kolegija ir stengiasi visokeriopai prisidėti prie šios kolegijos organizuojamų visuomenisnių ir švietėjiškų renginų. Šiemet moterys turėjo galimybę sudalyvauti renginiuose “Įžiebk savo Kalėdų žibintą” ir “Meilė prasideda manyje”.

LSDMS Klaipėdos miesto moterų klubo pirmininkė Audra Užemeckienė suorganizavo moterų klubo narėms ekskursiją po Klaipėdos senamiestį “Kartu pažinkime savo miestą”, į kurią buvo pakviestos ir  LSDMS Šilutės moterų klubo narės su pirmininke Dorita Mongirdaitė. Po ekskursijos moterys turėjo puikią galimybę padiskutuoti Klaipėdos ir Šilutės moterims-socialdemokratėms aktualiomis temomis ir taip paskatinti tolimesnį bendravimą. Šią vasarą Klaipėdos klubo moterys taip pat šiltai priėmė ir viešnias socialdemokrates iš Latvijos ir Estijos, kur taip pat užsimezgė bendradarbiavimo ryšys.

Minėdamos Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną LSDMS Klaipėdos miesto skyriaus moterys dalyvavo „Baltojo kaspino“ akcijoje ir suorganizavo renginį ,,Ištarkime smurtui – ne”. Į renginį buvo pakviestos ir Kretingos moterys-socialdemokratės. Renginio pranešėjos psichologinės pagalbos centro psichologė-konsultantė Vaida Puižytė, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vyresnioji specialistė Alina Vaičekauskienė ir Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro pagalbos moterims padalinio vadovė Lina Krasauskienė supažindinio renginio dalyves su esančia šiandienine situacija Lietuvoje ir pasidalino savo profesinėmis patirtimis, Klaipėdos miesto tarybos narė – Zita Šličytė, kaip teisininkė, moterims pateikė labai svarbios teisinės informacijos.12339538_10206234889126016_8662601176005143426_o

LSDMS Klaipėdos moterų klubo atstovės  šiemet aplankė BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų vaikučius ir prisijungė prie LSDP paskelbtos Kalėdinės akcijos.

Kadangi LSDMS Klaipėdos moterų klubas veikia kaip sudėtinė LSDP dalis, todėl kiekvienais metais klubo nares dalyvauja Gegužės 1-osios renginiuose, aplinkos tvarkymo renginiuose, kalendorinių švenčių paminėjimuose, padeda organizuoti respublikinį socialdemokratų sąskrydį, dalyvauja susitikimuose su partijos vadovybe bei valdžios atstovais, kai jie lankosi Klaipėdoje.

Šiemet klubo narės kartu su partijos bičiuliais vyko į edukacines – pažintines keliones į Rokiškį ir jo apylinkes, aplankant Rokiškio dvarą ir Leliūnus bei Biržų kraštą. Aktyviausioms narėms kartu su LSDP delegacija teko galimybė apsilankyti Briuselyje ir pabendrauti su europarlamentaru Zigmantu Balčyčiu.

2014 metais kovo mėnesį vykę rinkimai į savivaldybės tarybą įrodė, kad jiems reikia ruoštis iš anksto, todėl į šių metų LSDMS Klaipėdos miesto moterų klubo metinės veiklos gaires bus įtrauktas moterų supažindinimas su LSDP Klaipėdos skyriaus kandidatėmis į LR Seimo rinkimus bei jų palaikymas šiuose rinkimuose.

LSDMS Klaipėdos miesto moterų klubo pirmininkė                             

Audra Užemeckienė

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *