Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Savivaldybės tarybos narės, LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkės L.Petraitienės darbotvarkė

Savivaldybės tarybos narės, LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkės L.Petraitienės darbotvarkė

Gruodžio 18 d. (antradienį)

13.00 val. Savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto posėdis;

Darbotvarkė ir rengimo medžiaga nuorodoje:

https://www.klaipeda.lt/lt/komitetai/miesto-ukio-ir-aplinkosaugos-komitetas/miesto-ukio-ir-aplinkosaugos-komiteto-darbotvarke/2304

15.00 val. Savivaldybės Kontrolės komiteto posėdis (Danės g. 17, I a. Pasitarimų salėje).

Darbotvarkė ir rengimo medžiaga nuorodoje:

https://www.klaipeda.lt/lt/komitetai/kontroles-komitetas/kontroles-komiteto-darbotvarke/2317

17.30 val. projektas “Tikslinės teritorijos daugiabučių namų tvarkymas” pristatymas (Tarybos salė);

Gruodžio 19 d. (trečiadienį)

12.00 val. Mero pasitarimų kambaryje šaukiamas Koalicijos posėdis, kuriame bus aptariami Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 2018-12-20-21 d. posėdžio darbotvarkėje esantys Tarybos sprendimo projektai;

Gruodžio 20 d. (ketvirtadienį)

9.00 val. savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g. 11, III a.) šaukiamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 46-asis posėdis;

Gruodžio 21 d. (penktadienį)

9.00 val. savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g. 11, III a.) šaukiamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 46-asis posėdis;

Su posėdžio medžiaga galite susipažinti Tarybos internetiniame puslapyje https://www.klaipeda.lt/lt/2018-m.-tarybos-sprendimu-projektai-ir-posedziu-darbotvarkes/2018-12-20/5517

13.00 val. Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studijos pristatymas Savivaldybės posėdžių salėje. Studija siekiama išanalizuoti turizmo ir žemės ūkio (įskaitant akvakultūros, bioekonomikos kryptis) sektorių situaciją regione, nurodyti jų stipriąsias ir silpnąsias vietas, identifikuoti sektorių plėtros (specializacijos) kryptis, kurios galėtų duoti regionui didžiausią pridėtinę naudą ateityje. Dokumentas rengiamas asociacijos „Klaipėdos regionas“ kartu su visomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis. Studiją pristatys UAB Civitta.
Šiuo metu yra parengtas pirminis Studijos dokumento variantas, kurį sudaro Studijos rengėjų parengta turizmo ir žemės ūkio sektorių analizė, susitikimų ir darbo grupių diskusijų metu išgryninti galimi sektorių plėtros prioritetai ir scenarijai;

(Nuolat atnaujinama)

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *