Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

M.Varaška. Kas šiandien norėtų tapti LSDP nariu?

M.Varaška. Kas šiandien norėtų tapti LSDP nariu?

Nesijuokite iš tokio pasiteiravimo. Ir nesipiktinkite. Net jeigu manote, jog jis kvailas ar keliantis šypseną.  Šis klausimas pirmiausiai yra apie bent 20 tūkstančių esamų jos narių su potekste ar jie rinktųsi LSDP jei dabar būtų nepartiniai.  Deja, vieningos ir teigiamos nuomonės netgi tarp jų nėra.

O  ką pareikštų kiti, ypač jaunesni, miesto žmonės, kurių  pažiūros yra bent nuosaikiai kairios? Kaip aš ar kitas LSDP narys turėčiau pagrįstai (o ne aptakiom frazėm, ne remiantis pažintimi, ne naudojantis darbo ar ryšių įtaka) pakviesti kritiško mąstymo žmogų prisijungti prie LSDP? Pereikime per esminius teiginius ir pažiūrėkime kas liks iš jų.

  • Lietuvos socialdemokrataivykdo realią dirbančių žmonių ir gerovės pagal darbo nuopelnus politiką, – sakau jam. Kalbinamas kandidatas į LSDP nusišypso ir atkerta, jog iki šiol nedarbas ar pajamų slėpimas valstybėje labiau patogi išeitis. Dar prideda pavyzdį, jog nepriklausomai nuo sumokamų mokesčių, jo sveikatos draudimas niekuo nesiskiria nuo nedirbančiojo.
  • Gerai, tačiau socialdemokratai mažina atskirtį tarp skurstančiųjų ir turtingųjų, – neatlyžtu. Kandidatas palinguoja galva ir paklausia ar aš tikrai kalbu apie Lietuvos socialdemokratus. Dar priduria, jog turtingiausios Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonės uždirbančios didžiulius pelnus, toliau nesidalina juo su darbuotojais (Maxima ir kt.).
  • Tiek to, – atremiu. Norėjau pasigirti, kad mes esame pagrindiniai šalies profsąjungų rėmėjai, bet prisiminęs vien Darbo kodekso priėmimo istorijas, suspėjau patylėti.– Tačiau mes nesužlugdėme bankų, nepadidinome mokesčių – pasitikinčiai dėstau. „Taip, tačiau įvedėte Eurą ir per tris metus jis daug kur tapo kaip litas“ -dar ramiau atsako viliojamasis į LSDP. Velniava.
  • Ką padarysi, – nesiginčiju, – bet mes bent jau sumažinome dujų, elektros kainas vartotojams. Tačiau pašnekovas jau širsta: O jūs sugebėjote sumažinti energijos vartojimą apskritai? Paskatinti žmones būti savarankiškais? Įsigyti elektromobilius, imtis atsikuriančių išteklių sprendimų, atnaujinti buities įrangą? Pokalbis darosi nebemalonus. Imuosi pamatinių vertybių.
  • Bet kokiu atveju LSDP yra socialiai atsakinga, principinga partija, – tvirtinu ir jaučiu jog liežuvis stringa burnoje. Kandidatas niūriai atšovęs, jog socialdemokratų prižiūrėtų Lietuvos geležinkelių istorijoje jis mato tik neskaidrumo pavyzdį, žengia pro duris net neatsisveikinęs.

Sėdžiu sau likęs vienas ir galvoju, ką dar galėjau jam ar kitam pasakyti, apgindamas nūdienos LSDP? Jog tai vieninga ir bičiuliška organizacija? Jog joje nėra savitiksliškumo, užtat vyrauja visuomeniška dvasia? Jog joje gerbiamos ir paisomos skyrių nuomonės? Jog joje nėra tėvelių, vaikelių, giminių ir kitų ryšių, protekcijų? Jog ji pasirengusi principingai palaikyti politiškai ir finansiškai laisvą savivaldą? Jog ji supranta dirbančiųjų ir siekiančių sąžiningai prasigyventi žmonių lūkesčius? Jog ji mato šalies visuomenės, dirbančiųjų, jaunimo poreikius bei numato tam priemones bent dešimčiai metų į priekį?

Kaip paprastas LSDP atstovas ar jos pirmininkas privalau siekti, jog minėti klausimai būtų aiškiai atsakyti, o ydos – įveiktos. Tam mums visiems teks pasidėti naują lapą ir be praeities sąskaitų suvedinėjimo susitarti dėl partijos tikslų ir veiksmų sekos. Tada galėsime tikėtis ir naujų, dalykiškų LSDP narių.

Socialdemokratas Mantas Varaška

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *