Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

LSDP XXXV suvažiavimo kreipimasis

LSDP XXXV suvažiavimo kreipimasis

2017 m. gegužės 6 d., Vilnius

Atgimstant nepriklausomai Lietuvai ir 1989 m. gegužės 11 d. atkurdami garbingą Lietuvos socialdemokratų partijos veiklą, iškilmingai paskelbėme, kad šaliai reikalinga pažanga, kuri užtikrintų taiką Lietuvoje ir pasaulyje, kuri tausotų sveikatą ir gamtą, kuri nugalėtų baimę ir žadintų viltį, kuri keistų mūsų visuomenę į vis laisvesnę, teisingesnę ir solidaresnę.

Dabarties iššūkių akivaizdoje dar kartą patvirtiname savo įsipareigojimą šiam pažangos siekiui. Europos Sąjungos šeima patiria rimtus išmėginimus. Nepakankamas ekonomikos ir užimtumo augimas, pajamų nelygybė, socialinė atskirtis, ir skurdas, padidėjusi terorizmo grėsmė, pabėgėlių antplūdis, įtemta geopolitinė padėtis – tai tik dalis spręstinų laikmečio problemų. Žmonės nebetiki demokratiškai išrinktų politikų pažadais, stiprėja protesto nuotaikos. Tuo naudojasi kraštutiniai dešinieji ir populistai, besikėsinantys sugriauti viską, ką demokratijai ir laisvei ištikimi šalininkai taip sunkiai kūrė ilgus metus.

Mes, socialdemokratai, nuo seno deklaravę ištikimybę Lietuvos valstybei ir demokratijai, stojame į tiesioginę akistatą su šiais iššūkiais. Visokeriopai remdami stiprios ir vieningos Europos idėją ir palaikydami Šiaurės Atlanto kolektyvinio saugumo plėtrą, mes taip pat turime skirti kur kas didesnį dėmesį mūsų piliečių telkimui ir ilgalaikei šalies gerovei.

Trauktis nebėra kur. Kaip ir daugelyje Europos šalių, Lietuvos rinkėjai išreiškė lūkestį dėl ambicingesnės ir veiksmingesnės socialdemokratijos darbotvarkės tam, kad būtų sukurta reali alternatyva trokštančiai įsivyrauti dešinei. Privalome grąžinti žmonių pasitikėjimą Lietuvos socialdemokratų partija.  Tam pasitarnaus ir įvykę pirmieji tiesioginiai mūsų partijos pirmininko rinkimai. Esame pasiryžę dėti visas pastangas, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje jaustųsi orus ir gerbiamas, turėtų lygias galimybes ir perspektyvas ateičiai.

Įsipareigodami šiam tikslui, sieksime:

  • Stiprinti piliečių pasitikėjimą savo valstybe. Būtina, kad valstybės institucijos dirbtų veiksmingai, skaidriai ir žmonių naudai, o ne savo arba kieno nors kitų interesui. Jos turi realiai užtikrinti visiems piliečiams lygias teises ir teisingumą, nepriklausomai nuo jo lyties, rasės, tautybės, socialinės padėties, lytinės orientacijos ir kitų pagrindų. Konstruktyvus dialogas su socialiniais partneriais, pilietine visuomene bei išeivija turi padėti geriau įvertinti visuomenės reikmes ir didinti pasitikėjimą savo valstybe, kurioje siekiama užtikrinti socialinę gerovę.
  • Gausinti socialines investicijas ir užtikrinti jų veiksmingumą. Investicijos į visų grandžių švietimą (pradedant visuotinai prieinamu ikimokykliniu ugdymu ir baigiant aktyviosiomis darbo rinkos priemonėmis) bei sveikatos apsaugą yra ypatingai svarbios siekiant didinti žmonių užimtumą, darbo našumą bei skatinant aukštesnę pridėtinę vertę kuriančią ir konkurencingą ekonomiką. Šių sričių finansavimo didinimas privalo būti derinamas su jų reformomis, kurias įgyvendinus būtų užtikrintas ir valstybės teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumas, ir jų tinkama kokybė.
  • Mažinti socialinę ir regioninę atskirtį bei pajamų nelygybę. Skurdas, socialinė ir regioninė atskirtis bei pajamų nelygybė ir toliau išlieka vienos skausmingiausių mūsų problemų. Jas būtina neatidėliotinai spręsti užtikrinus, kad kapitalas įneštų didesnį indėlį į biudžeto pajamas, kad būtų didinamas mokesčių sistemos progresyvumas, gerinamas socialinės apsaugos sistemos finansavimas ir efektyvumas, vykdoma veiksmingesnė regioninė politika.. Būtina užtikrinti minimalių išmokų indeksavimą, kad jos atitiktų kainų augimą.
  • Reformuoti mokesčių politiką. Stiprinant žmonių pasitikėjimą valstybe ir jos teikiamomis viešosiomis paslaugomis, taip pat būtina įgyvendinti esminę mokesčių sistemos pertvarką, kuri skatintų kapitalo investicijas į esamas ir naujas darbo vietas ir mažintų darbo jėgos mokestinę naštą bei padidintų mokesčių sistemos progresyvumą.
  • Pasisakome už griežtą priemonių prieš mokesčių slėpimą, mokesčių išvengimų taikymą Lietuvos ir Europos Sąjungos mastu. Už tai, kad transnacionalinės korporacijos mokėtų mokesčius ten, kur steigiamos įmonės, kur yra sukuriamos darbo vietos. Už transnacionalinių bankinių operacijų apmokestinimą.
  • Užtikrinti tinkamą darbo santykių lankstumo ir saugumo pusiausvyrą. Šiuo metu Lietuvoje vyrauja neoliberalus požiūris į darbo santykių sistemos pertvarką. Pripažįstant būtinybę supaprastinti darbo santykių reguliavimą, kartu reikia dėti ne ką mažesnes pastangas, kad būtų užtikrinama reali darbuotojų pamatinių teisių apsauga, didesnis jų socialinis saugumas. Lygiai taip pat būtina stiprinti kolektyvinius darbuotojų teisių apsaugos mechanizmus.

Prieš dvidešimt aštuonerius metus, atkurdami seniausią Lietuvoje demokratinį politinį judėjimą, skelbėme, kad žmogus, atskirai vienas ir silpnas, bet bendraminčių būryje galingas, turi valios sukurti visuomenę, kurioje viešpatautų laisvė, teisingumas ir solidarumas. Todėl kviečiame visus, kurie neabejingi šiai laisvos, lygiateisių ir solidarių piliečių valstybės idėjai, telktis ir dėti visas pastangas kurti būtent tokią Lietuvą, ją įtvirtinti ir apsaugoti – idant ateities kartos galėtų toliau ja džiaugtis ir deramai puoselėti.

 

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *