Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Prezidiumas

1. Lilija Petraitienė

L.Petraitienė.

 

– LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė, “Baltijos” grupės narė, atsakinga už skyriaus veiklos koordinavimą, strateginio veiklos plano valdymą ir įgyvendinimo kontrolę.

 

 

 

 

2. Vytautas Rinkevičius

Vytautas Rinkevicius–ryšiai su partijos vadovaujančiais organais, vadovybe;

– ryšiai su valstybės institucijomis ir verslo struktūromis;

– finansinių išteklių paieška;

– skyriaus internetinio puslapio populiarinimas;

 

3. Vladas Pleskovas

V.Pleskovas– LSDP Klaipėdos m. skyriaus rinkimų štabo veiklos koordinatorius; atsakingas už skyriaus strategiją;

 

 

 

 

4. Mindaugas PRIALGAUSKAS

Prialgauskas2

 

 

 

 

5. Sigitas DOBILINSKAS

 

 

 

 

 

6. Violeta Gembutienė–finansininkė

LSDP Klaipedos skyriaus iždininkė Violeta Gembutienėskyriaus finansinės atskaitomybės tvarkymas;

 

 

 

 

 

7. Benediktas PETRAUSKAS

 

 

 

 

 

8.Kęstutis Kvaraciejus

Kvaraciejus– komentatorių grupės formavimas ir koordinavimas;

-skyriaus jaunimo veiklos koordinatorius;

 

 

 

9. Rolanda ANDRUTIENĖ

Rolanda