Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Prezidiumas

1. Lilija Petraitienė

 

Lilija Petraitiene melynas1maza

– LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkė, “Baltijos” grupės narė, atsakinga už skyriaus veiklos koordinavimą, strateginio veiklos plano valdymą ir įgyvendinimo kontrolę.

 

 

 

2. Vytautas Rinkevičius

Vytautas Rinkevicius–ryšiai su partijos vadovaujančiais organais, vadovybe;

– ryšiai su valstybės institucijomis ir verslo struktūromis;

– finansinių išteklių paieška;

– skyriaus internetinio puslapio populiarinimas;

 

3. Imantas Paliakas

LSDP Klaipedos skyriaus prezidiumo narys Imantas Paliakas – LSDP Klaipėdos m. skyriaus rinkimų štabo vadovas;

 

 

 

 

4. Vladas Pleskovas

V.Pleskovas– LSDP Klaipėdos m. skyriaus rinkimų štabo veiklos koordinatorius; atsakingas už skyriaus strategiją;

 

 

 

 

5. Sigitas Dobilinskas

Dobilinskas S5– atsakingas už skyriaus struktūros optimizavimą ir plėtrą,

– kuruoja skyriaus partinių grupių veiklą;

– kontaktų su kitais LSDP skyriais palaikymas;

 

 

6. Žymantas Sinkevičius

zymantas sinkevicius– ŽINIATINKLIO www.klaipėdosvizija.lt atnaujinimas, priežiūra ir informacijos sklaida;

-seniūnaičių (LSDP Klaipėdos skyriaus narių) veiklos kuravimas;

-kuruoja Etikos ir procedūrų, bei Finansų komisijų veiklas;

-LR Seimo įstatymų projektų monitoringas, Klaipėdai ir visuomenei aktualių įstatymų projektų peržiūra, pasiūlymų nuo LSDP Klaipėdos m. skyriaus inicijavimas.

 

7. Violeta Gembutienė–finansininkė

LSDP Klaipedos skyriaus iždininkė Violeta Gembutienėskyriaus finansinės atskaitomybės tvarkymas;

 

 

 

 

8. Žaneta Skersytė

Zaneta Skersyte2 sekretoriato darbo organizavimas,

– skyriaus internetinio žiniatinklio informacijos sklaida;

– bendradarbiavimas su miesto ir šalies spauda;

 

 

10.Rosita Vaičiulė

Vaiciule rosita– LSDP Klaipėdos m. skyriaus įvaizdžio formavimas;

– skyriaus akcijų, renginių organizavimas, jų sklaida, miestiečių pritraukimas;

-ŽINIATINKLIO www.klaipėdosvizija.lt atnaujinimas, informacijos rengimas ir sklaida;

 

 

11.Kęstutis Kvaraciejus

Kvaraciejus– komentatorių grupės formavimas ir koordinavimas;

-skyriaus jaunimo veiklos koordinatorius;

-ŽINIATINKLIO www.klaipėdosvizija.lt atnaujinimas, priežiūra ir informacijos sklaida;

 

 

12.Darius Rekis

D. Rekis-ryšių su nevyriausybinėmis organizacijomis palaikymas;

-socialdemokratinių vertybių sklaida tarp universiteto bendruomenės;

 

 

 

13.Vaidas Ramanauskas

Klaipedos skyriaus pirmininko pavaduotojas Vaidas Ramanauskasryšių palaikymas su tautinėmis mažumomis, kitataučių pritraukimas, ryšių su profsąjungomis palaikymas;