Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Etikos ir procedūrų komisija

 

 

 

 

 

 

Dinas KAČINSKAS

Tel.: 8-698-44480
El. p.: d.kacinskas@vakarureklama.lt
Šarūnas JAGMINAS
Tel.: 8-684-42960

Antanas BUČINSKAS

Tel.: 8-687-31793

 

Jonas GRICIUS

Tel.: 8-698-38447

El. p.: jonas.gricius47@gmail.com

  Kasparaitis Vytautas

Vytautas KASPARAITIS, narys
Tel.: 8-687-74469
Vaidas KAMINSKAS
Tel.: 8-699-91601
El.p.: vaidaskam2@gmail.com