Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės ataskaita

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės ataskaita

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos nare dirbu  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo įvardintais pagrindiniais principais ir nuostata, kad savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei.

          Po savivaldos rinkimų 2015 m. kovo 26 d. buvo pasirašyta koalicijos sutartis „Pirmyn, Klaipėda!“ įsipareigojant  2015-2019 m. Tarybos kadencijos laikotarpiui prisiimti bendrą atsakomybę už skaidrų ir profesionalų miesto valdymą. Tikėjausi dalykiško ir konstruktyvaus darbo klaipėdiečių labui. Bet, po dviejų metų darbo, stabdant visas teiktas iniciatyvas ir valdančiajai koalicijai atmetus metus mano rengtą ir pagal visus teisės aktų reikalavimus suderintą sprendimo projektą DĖL LENGVATINIO PRADINUKO  BILIETO, 2017 -01 -26 pareiškimu nutraukiau dalyvavimą koalicijoje ir dirbau kaip savarankiška tarybos narė. Deja, LR Vietos savivaldos įstatymas (17 str.) reikalauja, kad tarybos narys privalo apsispręsti ar jis dirba opozicijoje ar yra daugumoje; 2017 m. spalio mėnesį išreiškiau apsisprendimą dirbti daugumoje su teise laisvai balsuoti už tuos sprendimus, kurie reikalingi ir naudingi Klaipėdai, ir atspindi klaipėdiečių interesus bei lūkesčius.

               DARBAS SAVIVALDYBĖS MIESTO ŪKIO IR APLINKOSAUGOS KOMITETE

            Aktyviai dalyvavau Miesto ūkio ir aplinkosaugos komitetas posėdžiuose, visada gilinuosi į svarstomus sprendimų projektus, teikiu pasiūlymus.

            Buvau iniciatorė ir organizavau komiteto posėdį dėl Klaipėdos miesto dalies Baltijos krantų erozijos „Klaipėdos miesto jūros krantų erozijos procesai, poveikis žmogaus aplinkai, rekreacijai, gyvajai gamtai“.

           Komiteto pirmininkui pateikiau prašymą dėl išsamios administracijos ataskaitos komitetui kaip įgyvendinamas DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ INFRASTUKTŪROS TVARKYMAS:  daugiabučių namų kiemų apšvietimas ir automobilių aikštelių įrengimas.

            INICIATYVOS KONTROLĖS KOMITETE

           Pateikiau prašymus dėl kontrolės komiteto darbotvarkės formavimo.  Įtraukti į Kontrolės komiteto darbotvarkę klausimus dėl:

  • Reprezentacinių Klaipėdos miesto festivalių finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo detalios ataskaitos  atskirai pagal kiekvieną  reprezentacinį festivalį (remiantis reprezentacinio Klaipėdos miesto festivalio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu);
  • dėl miesto kalėdinės eglutės Atgimimo aikštėje įrengimo ir eksploatavimo sąnaudų detalios ataskaitos;
  • Į savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos  į 2018 metų veiklos plano dalį „Teisėtumo (atitikties auditai), tikrinimai“ , įtraukti  patikrinimą   “Viešojo transporto elektroninio bilieto sistema Klaipėdoje“ vertinant Konkursą „Elektroninio bilieto sistemų diegimas, palaikymas, priežiūra vertinimas“.

       VEIKLA ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOJE

           Dalykiškai ir konstruktyviai dirbama Antikorupcijos komisijoje.

           Man buvo pavesta atlikti tyrimą ir parengiau pranešimą dėl Savivaldybės socialinio būsto plėtros.

          Antikorupcijos  komisijai teikiau prašymus atlikti  tyrimus:

  • dėl Klaipėdos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratorių atrankos;
  • dėl Klaipėdos savivaldybės galimai korupcinio pobūdžio veikų tyrimo – Klaipėdos maršrutinių taksi Nr. 6, 8, 9 veiklos nutraukimo.

           Naudojosi TEISE iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių gauti visą tarybos nario veiklai reikalingą su savivaldybės taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais susijusią informaciją, rašau paklausimus, pateikiau pasiūlymus dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano programų papildymo. Į dalį pasiūlymų atsižvelgta; kiti nagrinėjami ir administracija informuos apie pasiūlymų įtraukimą.

                   Reguliariai rengiu susitikimus su klaipėdiečiais.

 

                      PILIETIŠKUMĄ SKATINANČIOS INICIATYVOS                

              Esu organizatorė, iniciatorė parodos-konkurso  „Nupieškime valstybės dieną švenčiančią Klaipėdą“ uostamiestyje, organizuoto jau penktąkart. Šiemet jis buvo skirtas Lietuvos 100 –mečiui: „NUPIEŠKIME VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETĮ  ŠVENČIANČIĄ KLAIPĖDĄ“ Jame dalyvavo arti 100 vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigų. Dalyviai buvo  ne tik iš Klaipėdos miesto ar apskrities, Gargždų, bet Skuodo ir Šilutės rajonų.

            Renginys jau tapo tradiciniu. Konkurso išskirtinis bruožas – piešiniai eksponuojami ant virvių gatvėse, kai “ekspozicijų sale” virsta Turgaus ir Tiltų gatvės. Gausiai susirenka tėveliai su vaikais pasižiūrėti piešinių, puošiančių miestą, šiemet  pakabiname  iki 6  tūkst. darželinukų ir mokinių piešinių.  Džiugu, kad miestas šiemet šį pilietišką renginį, atgaivinantį senamiestį, įtraukė į Kovo 11- osios šventinių renginių sąrašą.

 TAPAU SUOLIUKO SKIRTO PIRMĄJAM LIETUVOS JŪRŲ KAPITONUI  L.STULPINUI MECENATE.

            Pernai Liudviko Stulpino progimnazijoje paminėtos pirmojo Klaipėdos uosto kapitono L.Stulpino 145-osios gimimo metinės. Tądien mokyklos vidiniame kieme buvo pastatyti penki suoliukai skirti priminti įvairius šios iškilios asmenybės gyvenimo etapus. Graži tradicija tęsta iki šiol. Aš tapau  paskutiniojo, dvyliktojo suoliuko, mecenate. Ant šio suoliuko bus užrašyta “1934-07-15 Liudvikas Stulpinas mirė nuo sunkios ligos. „Palaidokite mane prie jūros“,- toks buvo paskutinis seno jūrininko prašymas. 1934-07-17 palaidotas Smiltynės kapinaitėse”.

              „PRŪSA“  – PREMIJOS ĮSTEIGIMAS

               Klaipėdai – senas, turtingos istorijos miestas. Ypač reikšmingas prūsiškasis miesto periodas, todėl esu  pagrindinė steigėja prūsiškosios istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premijos „Prūsa“. Pirmoji 2015–ųjų metų istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premija “Prūsa” skirta filologei Jovitai Saulėnienei.

          2016 – ųjų metų istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premija “Prūsa” skirta Kęstučiui Demereckui: už prūsiškosios istorinės atminties gaivinimą knygoje „Klaipėdos vaizdų albumas“ ir už ikonografinės medžiagos apie Klaipėdos istorinę atmintį rinkimą, kaupimą bei išsaugojimą;

2017-ųjų metų istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premija “PRŪSA” skirta Alexandrui Popovui už Prūsų Lietuvos paveldo atminties gaivinimą ir šios nuostabios žemės bei Klaipėdos miesto istorijos kultūros sklaidą, pristatant visuomenei sukauptą vertingą Nidos dailininkų kolonijos darbų kolekciją ir supažindinant su jų menine kelione po vadinamąjį prūsiškąjį “Barbizoną”, už iškilios Prūsijos karalienės Luizės portretų reprezentaciją parodose; už Lietuvos istorijos ir jūrinės kultūros sklaidą Klaipėdos Mykolo Apvaizdos cerkvėje.

        Šiemet Klaipėdos atminties premija PRŪSA skirta A.Popovui

          Klaipėdos I.Simonaitytės bibliotekoje Jovitos Saulėnienės knygos “JOS DIDENYBĖ KARALIENĖ LUIZĖ MĖMELYJE” pristatymo metu įteikta Klaipėdos atminties premija PRŪSA.

           2017-ųjų metų istorinės ir kultūrinės Klaipėdos atminties premija “PRŪSA” skirta Alexandrui Popovui už Prūsų Lietuvos paveldo atminties gaivinimą ir šios nuostabios žemės bei Klaipėdos miesto istorijos kultūros sklaidą, pristatant visuomenei sukauptą vertingą Nidos dailininkų kolonijos darbų kolekciją

 

 Lilija Petraitienė

Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narė

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *