Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Marių

Teritoriniu principu suformuota MARIŲ partinė grupė. Ji pasižymi drausmingumu, vykdydama visas statutines priedermes.

LSDP Klaipėdos skyriaus “Marių” grupės pirmininkas – 

Susitelkusi ir ypač pareiginga partinė grupė – 11 narių: periodiškai renkasi, aptaria politines aktualijas, deleguoja virginija grazinienepavedimus grupės nariams, pavyzdingai rašo protokolus ir renka nario mokestį. Nors grupė narių skaičiumi nėra didelė, tačiau atsakingai vykdo partijos ir skyriaus vadovybės pavedimus. Turi aktyvią iždininkę Nijolę Solovjovą, tad nemokančių nario mokesčio šioje grupėje nėra.

INICIATYVA. Grupės iniciatyva LSDP Klaipėdos skyrius yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesine sąjunga, kuriai vadovauja „Marių“ grupės narė Virginija Gražinienė.