Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Marių

Teritoriniu principu suformuota MARIŲ partinė grupė. Ji pasižymi drausmingumu, vykdydama visas statutines priedermes. Aktyviai dalyvauja  partiniame gyvenime. Talkina sąskrydžiuose. Po Kalėdinės Gerumo akcijos ėmėsi globoti šeimą, kurios abu nariai (mama ir sūnus) yra neįgalūs. Rašė raštus ir išrūpino invalido vežimėlį iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Aktyvūs rinkiminių komisijų nariai.zulonas

LSDP Klaipėdos skyriaus “Marių” grupės pirmininkas – Albertas Zulonas.

Susitelkusi ir ypač pareiginga partinė grupė – 13 narių: periodiškai renkasi, aptaria politines aktualijas, deleguoja virginija grazinienepavedimus grupės nariams, pavyzdingai rašo protokolus ir renka nario mokestį. Nors grupė narių skaičiumi nėra didelė, tačiau atsakingai vykdo partijos ir skyriaus vadovybės pavedimus. Turi aktyvią iždininkę Nijolę Solovjovą, tad nemokančių nario mokesčio šioje grupėje nėra.

INICIATYVA. Grupės iniciatyva LSDP Klaipėdos skyrius yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesine sąjunga, kuriai vadovauja „Marių“ grupės narė Virginija Gražinienė. Bičiulė Virginija Gražinienė, Jonas Juodis sėkmingai dalyvavo ir 2015 m. Savivaldos rinkimuose.