Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Klaipėdos

Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos skyriaus “Klaipėdos” grupė jungia būrį jaunų, be kita ko, progresyviai mąstančių aktyvių piliečių.

Mes – socialdemokratai iki kaulų smegenų, o svarbiausias mūsų tikslas – tapti tvirta Lietuvos socialdemokratų partijos kolona.

Mus vienija noras pasiūlyti konstruktyvią bei socialdemokratiniu bendradarbiavimu paremtą visuomenės raidos darbotvarkę, todėl mes giname ir remiamės pagrindine visuomen

V.Ramanauskas

V.Ramanauskas

ės ląstele – žmogumi.

I.Paliakas

Grupės iždininkas Imantas Paliakas yra mūsų skyriaus internetinės svetainės neformalus administratorius, talkinantis be atlygio, tvarko visus trikdžius ir gedimus.

Būtent kartu su piliečiais mes siekiame tobulėti bei sugriauti politinės ir socialinės raidos dogmas, praplėsti požiūrio erdves, užtikrintai žvelgti iššūkiams į akis.

P.S. Jei suabejotumėte, ar mums ne pakeliui, kviečiame prisijungti ir išbandyti mus.

LSDP Klaipėdos skyriaus “Klaipėdos” grupės pirmininkas – Vaidas Ramanauskas.

„Klaipėdos“ partinė grupė – jaunatviška, jungianti 73 narius.