Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Baltijos

2001 metais steigiamajame grupės susirinkime dalyvavo 50 bičiulių. 2005 metais grupės įskaitoje jau – 85 nariai. 2007 m. – 111.  2009 m. – 122, 2012 m. – 165 bičiuliai. 2015 metų pradžioje BALTIJOS grupė jau vienijo 194 narius.  

R.Andrutienė

Tai ir viena aktyviausių skyriaus partinių grupių. Grupės nariai drausmingai moka nario mokestį. “Baltijos” grupės narių skaičiumi didžiausia skyriuje. Nuolat dirbanti politinį darbą savame lygmenyje ir aktyviai

I.Šiaulienė

besireiškianti rinkiminių kampanijų metu, kuomet vienokios ar kitokios atsakomybės imasi 70 procentų grupės narių. Dirba rinkimų apygardų, apylinkių komisijų pirmininkų pavaduotojais, sekretoriais,  nariais, stebėtojais. Vykdo agitacinį – propagandinį darbą.

„Baltijos“ grupės nariai yra nepakeičiami visuose skyriaus darbo baruose.  Ši grupė – tai partijos veiklos stuburas, visi organizaciniai renginiai ir akcijos, rinkimų kampanijų darbai laikosi ant šios grupės bičiulių pečių. Šios grupės nariai visų skyriaus organizuojamų akcijų ne tik dalyviai, bet ir organizatoriai.

Žmonės stoja į partiją vedami skirtingų interesų – nėra paprasta juos derinti. Tad daugel priklauso nuo mūsų grupės aktyvo. Kiek tam skiriame laiko, jėgų ir energijos, buriant bičiulius bendram politiniam darbui ir laisvalaikiui.

Grupės narė – LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininkė, Klaipėdos m. tarybos narė Lilija Petraitienė

Prie grupės politinio brandumo ir išprusimo, darbingumo ir vieningumo nemaža dalimi prisideda ir neformalūs mūsų laisvalaikio renginiai. Kasmet organizuojame išvykas, kurių metu profesionalia gide tampa mūsų bičiulė dr. Irena ŠIAULIENĖ, LR Seimo Pirmininko pavaduotoja.

Toks bendravimas leidžia nuolat atsiskleisti patiems įvairiausiems grupės narių gebėjimams ir talentams, kuriems visuomet randame pritaikymą.

LSDP Klaipėdos skyriaus “Baltijos” grupės pirmininkė – Rolanda Andrutienė, pavaduotojai – Dinas Kačinskas, Roma 

Kristina Gavrilenko2

K.Gavrilenko

Vaitkuvienė, Lilija Petraitienė, Pranas Skrikis, Alfonsas Bičkus, iždininkė Kristina Gavrilenko.

Į „Baltijos“ partinės grupės tarybą nutarta išrinkti Liliją Petraitienę, Alfonsą Bičkų, Iloną Baublienę, Diną Kačinską, Aureliją Kryževičiūtę, Inesą Raudonienę, Praną Skrikį, Vladą Stonkų, Kristiną Gavrilenko, Viliją Rimkienę, Rositą Vaičiulę, Romą Vaitkuvienę, Svetlaną Lapickają, Redą Vaškienę, Audrą Užemeckienę, Rasą Paukšto, Rimą Cirtautienę, Saulių Palukaitį, Kęstutį Mickevičių, Egidijų Šiaulį, Viliją Blaškevičienę, Ričardą Steponavičių, Ireną Šiuipienę, Svetlaną Teichman, Ritą Banevičienę, Žanetą Skersytę, Birutę Jonkuvienę, Aną Žilienę, Dianą Čeginskienę, Audrutę Aukštikalnienę, Mildą Urbonavičienę.

Istorija. 2013 m. grupei vadovavo pirmininkė Asta Kmitienė, 2014 m. pirmininkas Dinas Kačinskas.