Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Baltijos

2001 metais steigiamajame grupės susirinkime dalyvavo 50 bičiulių. 2005 metais grupės įskaitoje jau – 85 nariai. 2007 m. – 111.  2009 m. – 122, 2012 m. – 165 bičiuliai. 2015 metų pradžioje BALTIJOS grupė jau vienijo 194 narius. Dinas Kacinskas

Kristina Gavrilenko2

K.Gavrilenko

Tai ir viena akyviausių skyriaus partinių grupių. 2013 m. grupei vadovavo pirmininkė Asta Kmitienė, 2014 m. pirmininkas Dinas Kačinskas. Grupės nariai drausmingai moka nario mokestį. “Baltijos” grupės narių skaičiumi didžiausia skyriuje. Nuolat dirbanti politinį darbą savame lygmenyje ir aktyviai besireiškianti rinkiminių kampanijų metu, kuomet vienokios ar kitokios atsakomybės imasi 70 procentų grupės narių. Dirba rinkimų apygardų, apylinkių komisijų pirmininkų pavaduotojais, sekretoriais,  nariais, stebėtojais. Vykdo agitacinį – propagandinį darbą.

„Baltijos“ grupės nariai yra nepakeičiami visuose skyriaus darbo baruose.  Ši grupė – tai partijos veiklos stuburas, visi organizaciniai renginiai ir akcijos, rinkimų kampanijų darbai laikosi ant šios grupės bičiulių pečių. Šios grupės nariai visų skyriaus organizuojamų akcijų ne tik dalyviai, bet ir organizatoriai.

INICIATYVOS. Net DEVYNI grupės nariai buvo išrinkti seniūnaičiais. Seniūnaičiai Rasa Paukšto, Jelena Jegorova, Kristina Gavrilenko, Rosita Vaičiulė aktyviai ėmėsi savo pareigų,  rašo paklausimus savivaldybės administracijai, atstovauja gyventojus. Jelena Jegorovos ir Kristinos Gavrilenko dėka pasirūpinta vaikų, lankančių lopšelius-darželius saugumu – pastatyti greičio ribojimo kalneliai. Kristina Gavrilenko iškovojo, kad nebūtų panaikintos rusakalbiams skirtos priešmokyklinio ugdymo grupės. Džiaugiamės bičiulių iniciatyvomis – tai galimybė priartėti prie bendruomenės. Tai būsimi mūsų kandidatai savivaldos rinkimuose ir geriausi socialdemokratų šūkio „Svarbiausia žmogus“ skleidėjai.

Rolanda

R.Andrutienė

Siauliene I.6

I.Šiaulienė

Žmonės stoja į partiją vedami skirtingų interesų – nėra paprasta juos derinti. Tad daugel priklauso nuo mūsų grupės aktyvo. Kiek tam skiriame laiko, jėgų ir energijos, buriant bičiulius bendram politiniam darbui ir laisvalaikiui.

Prie grupės politinio brandumo ir išprusimo, darbingumo ir vieningumo nemaža dalimi prisideda ir neformalūs mūsų laisvalaikio renginiai. Kasmet organizuojame išvykas, kurių metu profesionalia gide tampa mūsų bičiulė Irena ŠIAULIENĖ, LR Seimo narė.

Toks bendravimas leidžia nuolat atsiskleisti patiems įvairiausiems grupės narių gebėjimams ir talentams, kuriems visuomet randame pritaikymą.

LSDP Klaipėdos skyriaus “Baltijos” grupės pirmininkė – Rolanda Andrutienė, pavaduotojas – Dinas Kačinskas, iždininkė Kristina Gavrilenko.

pauksto

 Jelena-jegorovarosita vaiciule