Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Avangardo

Mūsų grupės pavadinimas kildinamas iš prancūziško žodžio avant-gardepriekinė sargyba, pirminė sargyba, lyderis.

Steigiamasis LSDP Klaipėdos skyriaus “Avangardo” grupės susirinkimas įvyko 2008m. gruodžio 11d. 2009 sausio 19d. LSDP Klaipėdos skyriaus Taryba pritarė mūsų partinės grupės registravimui.

Mūsų grupė telkia ir vienija jaunus naujos kartos LSDP Klaipėdos skyriaus narius, siekiančius tapti partinio aktyvo branduoliu.

Aktyviai reikšdamiesi visuomeninės ir politinės veiklos sferose, siekiame formuoti teigiamą LSDP įvaizdį ir taip populiarinti fundamentines LSDP programos nuostatas.

Bendradarbiaujam su akademinio jaunimo, kūrybinėmis bei  profesinėmis sąjungomis, tautinių mažumų bendrijomis, rengiant tiek uždarus, tiek masinius renginius. Neatmetam ir protesto akcijų organizavimo bei dalyvavimo jose galimybių. Viena svarbiausių veiklos krypčių –  socialinių ir labdaros renginių organizavimas ir įgyvendinimas.

 LSDP KLaipėdos m. skyriaus “Avangardo” grupės pirmininkas – Žymantas Sinkevičius.