Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

D.Kačinskas: “Dėl daugumos LSDP narių totalios geografinės diskriminacijos”

D.Kačinskas: “Dėl daugumos LSDP narių totalios geografinės diskriminacijos”

 LSDP etikos ir procedūrų komisijai

Kreipimasis

2017 m. rugpjūčio 24 d.

Dėl daugumos LSDP narių totalios geografinės diskriminacijos

Vadovaudamiesi LSDP statuto 10.3; 10.4; 46 straipsniais ir realizuodami savo teisę, kreipiamės į LSDP etikos ir procedūrų komisiją dėl daugumos partijos narių atžvilgiu, jau eilę metų, vykdomos totalios geografinės diskriminacijos .

Kaip žinote, diskriminacijų  yra įvairiausio pobūdžio – rasinė, lyties pagrindu, tautiniu pagrindu ir t.t.

Mūsų partijoje – LSDP  yra eilę metų toleruojama geografinė diskriminacija.

Kas tai?

Pradžiai, šiokia – tokia, įžanga.

LSDP pozicionuojasi kaip socialiai teisinga, siekianti lygių teisių ir galimybių, partija. Tai tokia partija, kuriai ne tik nesvetimi, bet ir vieni iš aktualiausių klausimų – lygių galimybių, socialinio teisingumo klausimai.

Net ir mūsų partijos šūkis, nesikeičiantis jau eilę metų, tai pabrėžia – „Svarbiausia žmogus“ . Nedetalizuojant, koks tai žmogus – vilnietis, ministras, seimo narys ar dar koks nors, pats sau svarbus ar tiesiog susireikšminęs pilietis.

Taigi, deklaracijos sau, o realybė sau?

Realybė štai tokia – eilę metų visi partijos bičiuliai, išrinkti partijos Tarybon , Prezidiuman, komitetuosna, klusniai vyksta iš atkampiausių Lietuvos kampelių į Vilnių. Taip patirdami ženkliai didesnius kaštus – laiko , kuro sąnaudas, psichologinį ir emocinį diskomfortą… Vien dėl keleto valandų pasibuvimo? Ar ten – kažkuo išskirtiniame Vilniuje, LSDP masiniams renginiams sukuriama pridėtinė vertė, ar vyksta vien tik, daugelio partiečių atveju, formalus „dalyvavimo“ procesas (tik būkim sąžiningi, atsakydami į šį klausimą)?

Prieš partijos pirmininko rinkimus, vienas iš kandidatų buvo užsiminęs apie šią negerovę, visiškai neatitinkančią deklaruojamų LSDP vertybių. Žadėjo padėtį ištaisyt. Bet laimėjo kitas…

Tik, ar tai, jog laimėtojas to nežadėjo,  pašalina problemą ir sukelia neįveikiamų kliūčių atstatyti socialinį teisingumą bei įgyvendinti pribrendusias permainas? Iš esmės gi, jei idėja gera ir pribrendusi įgyvendinimui, autorystė neturėtų trukdyti jos neatidėliotinai realizacijai?

Grupė partijos bičiulių, įvairiu būdu (tame tarpe, personalinio elektroninio balsavimo) palaikančių iniciatyvą (sąrašas bus pateiktas prieš EIPK posėdį, šio kreipimosi apačioje) atsikratant ydingo , morališkai pasenusio ir socialiai neteisingo, gal net TSKP šaknis turinčio, „palikimo“ – totalios geografinės diskriminacijos, prašo EIPK, atsakingai įsigilinus į šią problemą, viešai atsakyti  į sekančius klausimus bei taip paspartinti, nekantriai mūsų laukiamas, teigiamas permainas LSDP:

  1. Ar Tarybos, Prezidiumo, Komitetų posėdžiai, kiti svarbūs masiniai renginiai, vykstantys, faktiškai, išimtinai Vilniuje, yra nuošaliau gyvenančių partijos narių, kuriems privalu ( ar tiesiog norėtusi) dalyvauti tuose renginiuose, geografinė diskriminacija?
  2. Ar tokia ydinga praktika gali ir toliau sėkmingai tęstis? Jei taip, tai kodėl? Ką iš to, geresnių perspektyvų prasme,  laimi LSDP?

Tuo atveju, jei bus nuspręsta, jog partijos narių geografinės diskriminacijos reiškinys yra ydingas ir gėdingas, pateikiame savo siūlymus ir argumentus (sąrašas nebaigtinis) kaip tai galėtų vykti šviesesniame  LSDP rytojuje, kokie būtų argumentai „UŽ“ šią permainą,  bei kas būtų sukuriama, gal būt net ir sinergijos principu:

  1. Vykdami į kad ir nuošalesnius, miestus, regionų centrus, partijos valdymo organų nariai ne tik fiziškai susipažintų su Lietuvos regionais (kur, kol kas, vis dar turime didžiausią savo rinkėjų skaičių), bet ir patys galėtų tapti labiau žinomi bei matomi. Ypač, jei posėdžių datos būtų „pririštos“ prie svarbių miestams įvykių (kitu atveju įvykius būtų galima ir susiorganizuoti pagal savo poreikius ir prioritetus). Bei, po posėdžių, galimai, įvyktų neformalūs susitikimai su partiečiais, tikslinėmis auditorimis, esamais rinkėjais. Taip nenukeliant betarpiško „bendravimo su tauta“ į „tradicinius“, kelis priešrinkiminius, mėnesius.
  2. Būtų, galimai, sumažintos susirinkimų rengimo sąnaudos LSDP, nes regionuose salių nuoma, kaip taisyklė, yra pigesnė nei Vilniuje. Bent jau tiek regioninė politika būtų palaikoma ne vien tik tuščiais plepalais ir lozungais.
  3. Tų miestelių mastu, tai būtų ženklus įvykis, ko negalima pasakyti apie tokių posėdžių vyksmą Vilniuje. Automatiškai, įvyktų viešųjų ryšių akcijos su mažiausiomis sąnaudomis, ir, galimai, efektyvios.
  4. Skyriai, kuriuose vyktų tokie renginiai, turėtų didesnę galimybę pritraukti „savo orbiton“ idėjiškai suinteresuotų asmenų, iš kurių tarpo gimsta ir nauji nariai, ir subręsta mūsų rinkėjai (balsuotojai „UŽ“ mus, per rinkimus) bei rėmėjai.
  5. Sąrašas nebaigtinis ir, jei sprendimas, didesnį dėmesį skirti regionams, bei tuo pat metu atsikratyti ydingo, nedemokratiško, gal net ir TSKP paveldu vadintino, palikimo, bus priimtas, apklausos būdu diskusijų metu bus sudarytas konkretus planas, pagal norinčių, dalyvauti procese, LSDP skyrių poreikius ir galimybes.

Manome, kad siekiant partijoje deklaruojamo socialinio teisingumo, lygybės, skaidrumo, aiškumo bei tarpusavio pasitikėjimo, šis veiksmas – išsiaiškinti negeroves kad jas eliminuoti iš partijos vadybos sistemos (jei tokia išvis egzistuoja),  yra savalaikis ir būtinas.

 

Pagarbiai ir bičiuliškai            

Iniciatyvinės grupės vardu.

Dinas Kačinskas

(bičiulių, palaikiusių iniciatyvą, sąrašas bus pridėtas egzemplioriuje, skirtame EIKP nagrinėjimui, įvyksiančiame  2017 m. rugsėjo mėn.)

Svarbu:                                                                      

Visus partijos narius, turinčius asmeninį profilį savo vardu ir pavarde, bei paspaudusius „like“ – t.y. palaikiusius laikais, įrašysime į, palaikiusių kreipimąsi, sąrašą.

 

One Comment

  1. Pilnai pritariu,senai taip reikejo.

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *