Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Apie sugyventinius ir sutuoktinius

Apie sugyventinius ir sutuoktinius

Sugyventiniai ir sutuoktiniai – du panašūs žodžiai, prasidedantys ir pasibaigiantys tokiomis pat raidėmis. Panašūs savo esme ir skirtingi viena „nežymia“ dalele – teisiniu statusu. Kaip nevedęs nekomentuosiu vedybų, tačiau kaip vis dar jaunas (širdyje) pakalbėsiu apie jaunimą. Prie to privedė dažnos replikos jaunimui ir klausimai „kiek gi Klaipėdoje veikia socialdemokratinio jaunimo organizacijų?“.

Šiuo metu socialdemokratinio jaunimo organizacijos yra dvi. Pirma organizacija yra Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS) (http://jaunimieciai.lt/). LSDJS yra nevyriausybinė organizacija veikianti asociacijos statusu, įmonės kodas 191695139. Organizacijos veiklos pradžia 1904 m., įkurta dalyvaujant Steponui Kairiui ir kitiems Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vadovams bei veikianti kaip sudėtinė LSDP dalis. 1926 m. organizacija buvo uždrausta, tačiau 1989 m. LSDJS buvo oficialiai atkurta. 1991 m. LSDJS tapo pirmąja jaunimo organizacija Lietuvoje pripažinta pasauliniu mastu – ji priimta tikrąja nare į Tarptautinę jaunųjų socialistų sąjungą (IUSY). Organizacijos veiklos teritorija – Lietuvos respublika. Nuo 2016 m. Klaipėdoje veikia LSDJS Klaipėdos skyrius, įmonės kodas 141612824 (http://jaunimieciai.lt/lsdjs-4/lsdjs-skyriai-2/). Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai yra LSDJS įstatai (http://jaunimieciai.lt/wp-content/uploads/2011/01/LSDJS_%C4%AEstatai_2015.pdf). Santykis su LSDP yra apibrėžtas LSDJS įstatų 2.1.1; 2.1.2; 2.2.2 ir 2.2.3 punktuose, o taip pat LSDP statuto 67 punkte bei LSDP ir LSDJS bendradarbiavimo sutartimi.

Antra organizacija yra Klaipėdos jaunieji socialdemokratai. Tai savarankiška ir nepriklausoma nevyriausybinė organizacija veikianti asociacijos statusu, įmonės kodas 141612824. Organizacijos veiklos pradžia 2009 m. lapkričio 11 d. (http://rekvizitai.vz.lt/imone/lietuvos_socialdemokratinio_jaunimo_klaipedos_skyrius/juridinis-asmuo/). Veiklos teritorija – Klaipėdos miestas. Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai oficialiai nėra skelbiami. Santykis su LSDP Klaipėdos skyriumi yra neformalus susitarimas. Santykis su LSDJS – asocijuotas narys iki 2016 m.

Šiuo diskursu, o tiksliau banaliu faktų pateikimu nesiimu spręsti kuri iš šių organizacijų tikresnė ar vertingesnė. Abi jos vertingos jaunimui bei Socialdemokratų partijai. Tačiau santykiuose su LSDP šios organizacijos yra panašios tiek, kiek panašūs „sutuoktiniai“ ir „sugyventiniai“ – rodos, esmė ta pati, bet statusas visai kitas. Aptartų organizacijų kelias taip pat veda nuo „sugyventinių“ iki „sutuoktinių“. Ilgą laiką gyveno kaip sugyventiniai, veikė neformalių susitarimų pagrindu, tačiau atėjo laikas priimti ir teisinius įsipareigojimus. Viena pusė pasakė, kad apsiribos „sugyventinio“ statusu, kita pusė išreiškė interesą siekti teisiškai įformintos „santuokos“. Abi pusės turi savus argumentus, abi savaip teisios, tačiau, kai nutaisę išmintingo akademiko miną sugyventinius pradedame vadinti sutuoktiniais, įnešame labai didelę sumaištį ir žmonės nebesupranta, kas yra kas. Dar kartą atidžiai perskaitykite viską ir pabandykite patys sau atsakyti, kuri iš šių organizacijų yra „sugyventinis“, o kuri „sutuoktinis“? Sugyventiniams dažnai kyla klausimas: kiek ilgai galima apsiriboti „sugyventinių“ statusu? Žinoma, galima ilgai apsimetinėti, kad taip yra efektyviau ir toleruoti teisinį nihilizmą, bet kur tai nuves? Kiek ilgai sąlygines paprotines taisykles opinio iuris galima kelti aukščiau už iuris positivum? Teisinio nihilizmo kelias veda į demagogiją ir diletantizmą. Ar tikrai norime eiti tuo keliu? Esu tikras, kad ne!

Dvi panašius tikslus turinčios organizacijos suras vietą „po saule“, jeigu tai balansuoja „ant“ konkurencijos ir bendradarbiavimo ribos! Prisiminkime akciją „Būk pirmūnas 2016“. Viena organizacija pasirodė geriau, kita – ne taip gerai, tačiau bendras Klaipėdos rezultatas buvo geriausias Lietuvoje! Tai puikus pavyzdys, kuris atskleidžia, kad jeigu šios dvi organizacijos dirbs, konkuruos, atvirai kalbės apie bendras vertybes ir sieks geriau įgyvendinti savo tikslus – bus pasiektas maksimalus rezultatas! Tačiau atskaitos taške įvardinkime viską savais vardais – atskirkime „sugyventinius“ nuo „sutuoktinių“.

Kęstutis Kvaraciejus

One Comment

  1. Visada, gali atsirasti ir trečia ir ketvirta panašiu pavadinimu organizacija ir niekas tam nesutrukdys ir net įtakoti veiklos negalės, tokia organizacija gali netgi kenkti socialdemokratų įvaizdžiui ir pan., arba padėti.
    LSDJS Klaipėdos skyrius, yra respublikinės reikšmės, didelės, senas tradicias turinčios organizacijos padalinys. Tarp LSDJS ir LSDP yra aiškios apibrėžtos bendradarbiavimo gaires, kurios galioja ir skyriuose, tame tarpe ir kvotos seimo, savivaldos rinkiminiuose sąrašuose, LSDP valdymo organuose. Tuo tarpu antra organizacija Klaipėdos jaunieji socialdemokratai, tokių susitarimų su LSDP neturi.

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *